windykacja

Windykacja od A do Z

Coraz częściej dostajemy od naszych Czytelników pytania, jak wygląda cały proces windykacji, który kończy się pozwem w sądzie. Nasi klienci pytają również, jak wygląda sama procedura w sądzie i czemu niektórzy wierzyciele nie pozywają dłużników samodzielnie, a sprzedają zobowiązania do innych podmiotów.  Dużo osób ma również wątpliwości, czy wezwanie do zapłaty ostatecznie zamyka drogę do obrony procesowej i jak liczyć terminy w sprawach. Zebraliśmy wszystkie wątpliwości, które pojawiały się na przestrzeni ostatnich miesięcy i postanowiliśmy w jednym wpisie pokazać Ci, jak wygląda cały proces – od zawarcia umowy kredytowej aż do samej sprawy sądowej, która może mieć dla Ciebie różne konsekwencje. Chcemy Ci również wytłumaczyć, z jakimi podmiotami możesz spotkać się na danym etapie realizacji spłaty pożyczki, czy też kredytu, lub w momencie, gdy zaprzestajesz spłat. Da to Ci wgląd w to, jak wygląda rynek windykacyjny. I czemu akurat Ty – jako dłużnik – jesteś kluczowym elementem tej układanki.

Pierwszy etap to oczywiście zawarcie umowy kredytowej. Taka umowę możecie zawrzeć zarówno online, jak i „tradycyjnym” trybie, czyli podpisując umowę z kredytodawcą, którym może być bank, SKOK, lub firma pożyczkowa. Może również zdarzyć się, że oświadczenie woli o zawarciu umowy pożyczki  złożycie podczas rozmowy telefonicznej. Wszystkie te sposoby są równoważne – jeśli zawarliście umowę pożyczki – chwilówki przez internet, to będzie ona równie ważna, co podpisana w oddziale banku umowa kredytowa.  Na tym etapie pojawia się Twoja relacja z wierzycielem. No właśnie,

kim jest wierzyciel?

windykacyjne abcKażda osoba uprawniona do wymagania wykonania zobowiązania przez innego podmiotu lub stronę, pełni rolę wierzyciela. W sytuacji zaciągania kredytu w banku, jesteś wierzycielem banku w kontekście otrzymania tego kredytu. Natomiast bank, która udzieli kredytu, staje się wierzycielem w zakresie jej terminowej spłaty, wraz z należnymi odsetkami i ewentualnymi kosztami.

Zazwyczaj bywa jednak tak, że kredytodawca wykonuje swoje zobowiązanie względem konsumenta, który zawiera z nim umowę o  kredyt konsumencki. Choć oczywiście są wyjątki, bowiem na przykład gdy zawierasz umowę refinansującą poprzednie zobowiązanie, to do jej spłaty (jesteś wierzycielem pożyczkodawcy refinansującego w zakresie wykonania przez niego obowiązku spłaty Twojej pożyczki) zazwyczaj nie dochodzi, a wykazywanie w sądzie, że rzeczywiście pożyczkodawca przelał jakieś kwoty w celu spłaty Twojej pożyczki, a tym samym może dochodzić jej zwrotu od Ciebie, kończy się na opisaniu fikcji księgowej, jakim jest taki nieistniejący przelew.

Jak wierzyciel może dochodzić swoich praw do zwrotu wierzytelności?

Przypuścimy, że nie spłaciłeś swojego zobowiązania, a kredytodawca wypowiedział Twoją umowę kredytową. Po upływie terminu wypowiedzenia, Ty, jako dłużnik, zobowiązany jesteś do spłaty całości długu. Co może w takim przypadku zrobić Twój wierzyciel?

Może oczywiście zlecić odpowiedniej komórce swojego przedsiębiorstwa windykację należności. Taką windykację może również zlecić zewnętrznej firmie windykacyjnej. Proces windykacji obejmuje m. in. wysłanie do dłużnika wezwań do zapłaty, telefoniczne ponaglenia do spłaty długu, odwiedziny windykatora terenowego, czy też wpisanie do bazy dłużników.

Poniżej znajdziesz linki do konkretnych wpisów, które pojawiły się na blogu Plan Spłaty, a które pozwolą Ci zgłębić tę kwestię:

Jak poradzić sobie z windykacją?

Windykacja Profi Credit – nie taka straszna, jak ją malują

Windykacja Kruk – nowe oblicze egzekucji długów?

Wierzyciel może również skierować sprawę do sądu, działając samodzielnie (mniej spotykany tryb) lub poprzez profesjonalną kancelarię prawną (bardziej prawdopodobne rozwiązanie)

Twój wierzyciel może sprzedać zobowiązanie, lub do zmiany wierzyciela może dojść w inny sposób, na przykład poprzez refinansowanie pożyczki. Do zmiany wierzyciela dochodzi więc w ramach cesji wierzytelności (jest to sprzedać Twojego długu do innego podmiotu). Refinansowanie zaś to otwarcie nowej umowy, w której kolejny wierzyciel zobowiązuje się do spłaty Twojego długu, a Ty natomiast jest zobowiązany do spłaty tego długu do nowego wierzyciela. Możesz również zmienić swojego wierzyciela w ramach konsolidacji zadłużeń, w których kilka, lub kilkanaście zobowiązań zostaje spłacone przez kredytodawcę, który udziela Ci kredytu konsolidacyjnego.

Wierzyciel pierwotny a wierzyciel wtórny

Każdy, kto zakupi Twój dług jest wierzycielem wtórnym. Każdy wierzyciel pierwotny, który potwierdzi, że zawarłeś umowę refinansującą, nie będzie już Twoim wierzycielem a tym stanie się firma, w której otworzyłeś nowe zobowiązanie.

Cesja wierzytelności

Pamiętaj, że dopóki nie dostaniesz informacji o zmianie wierzyciela, twoja zapłata poprzedniemu wierzycielowi będzie ważna. Jeśli wierzyciel pierwotny nie poinformuje Cię o tym, że doszło do zmiany wierzyciela, to w gestii stron umowy cesji będzie rozliczenie Twoich wpłat.  Większość umów o sprzedaży długów i tak zawiera klauzulę o obowiązku poinformowania dłużnika o zmianie wierzyciela, zazwyczaj za pośrednictwem firmy windykacyjnej działającej w imieniu nowego wierzyciela. Nawet jeśli dowiesz się o cesji, a i tak dokonasz wpłaty na konto wierzyciela pierwotnego, to zapewne Twoje pieniędzy trafią do właściwego adresata. Zazwyczaj przez pewien czas po zmianie wierzyciela, wpłaty dokonywane na konto ujawnione w umowie kredytu są przekazywane nowemu wierzycielowi, więc twoje pieniądze i tak do niego dotrą.  Warto pamiętać, że jako dłużnik nadal masz te same prawa do wniesienia zarzutów, co miałeś w stosunku do pierwotnego wierzyciela. Firma windykacyjna nie może więc zasłaniać się niewiedzą co do tego, że podczas zawierania umowy kredytowej nie zbadano Twojej zdolności kredytowej, ani wskazywać, że przecież to nie oni są odpowiedzialni za treść zawartej umowy.

W procesie windykacji wierzyciel odgrywa kluczową rolę, podejmując szereg ważnych decyzji, które wpływają na przebieg całego procesu

Wybór metod windykacyjnych

  • Działania windykacyjne wewnątrz firmy: Wierzyciel rozważa i podejmuje decyzje dotyczące windykacji realizowanej przez własne zasoby i pracowników firmy.
  • Powierzenie sprawy firmie zewnętrznej: Wierzyciel ma możliwość przekazania procesu windykacji firmom specjalizującym się w tym obszarze.

Zainicjowanie procesu sądowego

Wierzyciel ma prawo do rozpoczęcia procedury prawnej, wnosząc sprawę przeciwko dłużnikowi do sądu, jeśli inne środki windykacyjne zawiodą.

Rozpoczęcie i określenie zakresu egzekucji

Po uzyskaniu wyroku, wierzyciel może inicjować egzekucję sądową, określając jej zakres i metody, takie jak zajęcie majątku dłużnika w postaci ruchomości oraz nieruchomości.

Tymczasowe zawieszenie sprawy dłużnika do wyjaśnienia

Wierzyciel może zdecydować o tymczasowym wstrzymaniu procedur windykacyjnych w celu dodatkowego wyjaśnienia sytuacji lub podjęcia negocjacji z dłużnikiem

Propozycja ugody

Wierzyciel ma możliwość zaproponowania ugody dłużnikowi, co może być rozwiązaniem korzystnym dla obu stron.

Umorzenie zobowiązania lub jego części

Wierzyciel może podjąć decyzję o umorzeniu całego zobowiązania lub jego części, co często zdarza się w sytuacjach, gdy dalsza windykacja jest nieopłacalna lub niemożliwa.

Firmy windykacyjne

Niekiedy podczas procesu windykacji odezwie się do Ciebie inny, niż wierzyciel, podmiot. Może się bowiem okazać, że wierzyciel zleci proces windykacji firmie windykacyjnej. Są to organizacje, które w swojej podstawowej działalności koncentrują się na odzyskiwaniu należności. Dysponują one wyspecjalizowanymi centrami telefonicznymi. Niektóre z nich zatrudniają również personel do pracy w terenie. Celem tych działań jest skuteczne doprowadzenie do uregulowania zobowiązań.

Firma windykacyjna może otrzymać zlecenie windykacji od wierzyciela. Windykacja na zlecenie zewnętrzne to proces, w którym firmy windykacyjne otrzymują zadanie odzyskania należności od innego podmiotu. W tym modelu, firma windykacyjna wykorzystuje swoje specjalistyczne zasoby i doświadczenie, aby efektywnie odzyskać długi na rzecz zleceniodawcy.

Firma windykacyjna może być pośrednikiem dla inwestorów,  którzy są chętni do zakupu wierzytelności. To działalność, w ramach której firmy windykacyjne działają jako ogniwo łączące sprzedających i kupujących wierzytelności. Ich rola polega na analizowaniu rynku długów, identyfikowaniu atrakcyjnych ofert dla inwestorów i asystowaniu w całym procesie zakupu, co obejmuje negocjacje cenowe i doradztwo prawne.

Firmy windykacyjne mogą być również tak zwanym serwiserem. Odpowiadają one za windykację i dochodzenie należności na rachunek nabywcy wierzytelności, czyli funduszu inwestycyjnego. Celem firmy windykacyjnej jest w tym przypadku jak najskuteczniejsze działanie, bowiem im więcej długów uda im się odzyskać, tym otrzymają wyższą prowizję od funduszu.

Prowadzenie giełdy wierzytelności to innowacyjny aspekt działalności windykacyjnej, w ramach którego firmy te tworzą platformy lub rynki, na których wierzyciele mogą kupować i sprzedawać wierzytelności. Jest to często widziane jako sposób na zwiększenie płynności finansowej i dostępności rynku długów, a także na umożliwienie mniejszym inwestorom udziału w handlu wierzytelnościami.

Co stanowi zysk firmy windykacyjnej?

Najczęściej jest to procent od wpłat dokonanych przez dłużników, lub ryczałtowe wynagrodzenie za podejmowane działanie.

W pierwszym modelu, firma windykacyjna otrzymuje ustaloną część kwoty, którą udało się odzyskać od dłużników. Ta forma wynagrodzenia jest bezpośrednio związana z efektywnością działań firmy – im więcej długu odzyska, tym większy będzie jej zysk.

Drugim sposobem zarobku dla firm windykacyjnych jest otrzymywanie ryczałtowych opłat za konkretne działania lub usługi. W tym przypadku, niezależnie od wyniku działań windykacyjnych, firma otrzymuje ustaloną wcześniej kwotę za wykonanie określonych czynności, takich jak przeprowadzenie procesu negocjacji, przygotowanie dokumentacji czy zarządzanie sprawami sądowymi. Ten model wynagrodzenia jest często stosowany w sytuacjach, gdzie wymagane są specjalistyczne usługi.

Jakie są największe firmy windykacyjne w Polsce?

Podmiotów, które możemy określić jako firmy windykacyjne w Polsce jest całkiem sporo. Część z nich opisaliśmy w specjalnie dedykowanym firmom windykacyjnym wpisie. Największym graczem na rynku jest firma Kruk.  Jako dłużnik możesz spotkać się również  takimi firmami jak Ultimo, BEST, czy też Intrum.

Na jakim etapie skontaktuje się ze mną firma windykacyjna?

Niekiedy dłużnicy mówią, że „mam dług w Kruku”, albo, że „Ultimo kupiło mój dług”. Jest to błąd, bowiem Kruk nie jest Twoim wierzycielem, a fundusz (o nazwie Prokura), który jest obsługiwany właśnie przez firmę windykacyjną Kruk. Podobnie jest z Ultimo – to firma, która działa pod formą spółki akcyjnej. Ultimo S.A. obsługuje m. in. fundusz Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg), który skupuje wierzytelności.

Firma windykacyjna nie jest więc Twoim wierzycielem. Kontaktuje się z Tobą między innymi jako pełnomocnik wierzyciela w przypadku, gdy doszło do cesji wierzytelności (informując Cię o tym fakcie), czy też przy zaległości w spłacie.

Co może firma windykacyjna?

Skoro firma windykacyjna nie jest wierzycielem, to zakres jej uprawnień nie jest aż tak szeroki, jak wierzyciela. Oczywiście umowa zawarta pomiędzy wierzycielem, a firmą windykacyjną opisuje ramy takiej współpracy. Zgodnie z zawartą umową, firma windykacyjna może decydować o tym, jak będzie wyglądał proces windykacji. Choć mają one pewną swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących strategii windykacyjnej, ich działania są ograniczone przepisami prawnymi oraz zasadami zawartymi w umowie z wierzycielem. To oznacza, że choć firma windykacyjna może stosować różne metody i techniki negocjacyjne, musi przy tym przestrzegać zarówno praw dłużnika, jak i ogólnie przyjętych norm postępowania.

Firma windykacyjna, działając w ramach upoważnień przyznanych jej przez wierzyciela, może podjąć decyzję o zaleceniu wstrzymania postępowania windykacyjnego. Taki krok może być rozważany w przypadkach, gdy pojawiają się nowe okoliczności mogące wpłynąć na rozstrzygnięcie sprawy, na przykład gdy dłużnik zgłasza zasadne argumenty lub dowody, które wymagają dodatkowej analizy (na przykład w sytuacji, w której złożysz do wierzyciela oświadczenie o sankcji kredytu darmowego). Rekomendacja wstrzymania sprawy może być również strategią w sytuacjach, gdy obie strony znajdują się w trakcie negocjacji porozumienia lub ugody. Firma windykacyjna, mając na uwadze zarówno interesy wierzyciela, jak i efektywność całego procesu windykacji, może uznać, że czasowe wstrzymanie działań jest korzystniejsze dla osiągnięcia optymalnego rozwiązania.

Drugim mechanizmem, który firma windykacyjna może zastosować, jest rekomendacja przejścia sprawy na etap sądowy. Ten krok jest zazwyczaj podejmowany, gdy wszystkie próby polubownego uregulowania zadłużenia kończą się niepowodzeniem. Firma windykacyjna, analizując sytuację dłużnika i historię dotychczasowych działań windykacyjnych, może stwierdzić, że jedynym skutecznym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd. W takim przypadku, należy przygotować odpowiednie dokumenty i dowody, które będą wspierać roszczenia wierzyciela w procesie sądowym. Jest to zazwyczaj ostateczność, gdy inne metody windykacji okazują się nieskuteczne. Na tym etapie na scenę wchodzi kancelaria windykacyjna.

Czym jest kancelaria windykacyjna?

Kancelarie windykacyjne wykorzystują swoje doświadczenie i wiedzę prawną, aby procedować wiele ważnych procesów związanych z odzyskiwaniem należności przez wierzyciela. Działalność kancelarii windykacyjnej skupia się na zarządzaniu procesami windykacyjnymi, które obejmują szeroki zakres działań – od negocjacji z dłużnikami, przez reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach sądowych, po realizację strategii odzyskiwania należności. Kancelarie przygotowują  dokumenty związane z procesem sądowym i nadzorują taki proces.  Wszczynają również egzekucje komornicze na wniosek wierzyciela.

Inwestowanie w niespłacone długi – czy to się opłaca?

Za całym procesem zakupu wierzytelności zawsze stoi inwestor. Rynek wierzytelności to smakowity kąsek i jak najwięcej podmiotów chce uszczknąć coś z tego dla siebie. Na tym rynku istnieją firmy, które powstały jedynie po to, aby zarabiać na dłużników.

Na czym polega proces sekurytyzacji?

Na początku, wierzyciel, który jest zazwyczaj instytucją finansową lub innym podmiotem posiadającym portfel wierzytelności, decyduje się na przekształcenie tych wierzytelności w papiery wartościowe. Wierzytelności te mogą obejmować różne rodzaje zobowiązań, takich jak kredyty konsumenckie, pożyczki, czy też chwilówki. Pakiet wierzytelności (który może liczyć nawet dziesiątki tysięcy pozycji) zostaje sprzedany do powołanego do tego celu funduszu inwestycyjnego.  Wierzyciel dzięki temu otrzymuje gotówkę, co wpłynie na jego płynność finansową, a nadto pozbywa się ze swojego portfela trudnych wierzytelności, których dalsza obsługa (windykacja) mogłaby być dla wierzyciela znacznym obciążeniem finansowym (przecież firmy windykacyjne nie pracują za darmo). Dla wierzyciela więc lepszym rozwiązaniem będzie odzyskanie od kilku do kilkudziesięciu procent wartości długu (za tyle bowiem zazwyczaj fundusz skupują pakiety wierzytelności) i dalsze pożyczanie tych pieniędzy, niż inwestycja w procesy windykacyjne, które nie zawsze mogą być skuteczne.

Kim są inwestorzy?

Inwestor to podmiot z kapitałem. Celem inwestora jest zysk.  Inwestorzy zakupują od funduszy (które nabywają pakiet wierzytelności) papiery wartościowe, które zabezpieczone są roszczeniami funduszy do dłużników.  Dochody z tych wierzytelności,  (spłata długów do nowego wierzyciela jest zyskiem funduszu), są wykorzystywane do wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.

Cesja wierzytelności – fundusz staje się Twoim wierzycielem

Jeśli otrzymasz wezwanie do zapłaty od dziwnie brzmiącego podmiotu, który zazwyczaj kończy się sformułowaniem „…niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny” to będzie to dowód na to, że Twój dług był przedmiotem cesji i stał się trybikiem w maszynie do zarabiania naprawdę wielkich pieniędzy. Wiemy, że zrozumienie wszystkich aspektów działania rynku sprzedaży wierzytelności może być trudne, dlatego poniżej znajdziesz typowy schemat „życia” zadłużenia.

Konsument zawarł umowę pożyczki ratalnej ze spółką IPF Polska (wierzyciel),  która działa pod marką „Hapipożyczki”. Niestety, ale przez wzgląd na utratę pracy, pożyczkobiorca zaprzestał spłat, a umowa została wypowiedziana. Dłużnik otrzymywał wiele ponagleń do zapłaty (od firmy windykacyjnej) i mimo tego nie spłacił zadłużenia. Pożyczkodawca zdecydował więc o tym, że sprzeda zadłużenie do funduszu Ultimo (wierzyciel wtórny). Spółka Ultimo, która działała w  imieniu wierzyciela wtórnego (firma windykacyjna) nie zdołała odzyskać długu i złożyła rekomendację dochodzenia zadłużenia na drodze sądowej. Kancelaria Prawna K. Buczek i Wspólnicy (kancelaria windykacyjna) złożyła w imieniu funduszu pozew do e-sądu. Dłużnik otrzymał nakaz zapłaty.

Windykacja zadłużenia w sądzie

Sąd to kolejny etap odzyskiwania należności przez wierzycieli. To ostatni etap, który zadecyduje o tym, czy wierzyciel odzyska dług (i czy na nim zarobi) czy jednak okaże się, że roszczenia wysuwane wobec dłużnika są bezzasadne.

Wierzyciele pozywają dłużników zazwyczaj do tak zwanego e-sądu, który ma siedzibę w Lublinie. Jest to specjalny sąd, którego tryb działania różni się od „normalnego” sądu rejonowego. Wierzyciele składają do takiego sądu pozew wyłącznie w formie elektronicznej. Opłata za taki pozew jest niższa, niż w normalnym sądzie. Sąd wydaje nakaz zapłaty (lub nie znajduje podstaw do wydania takiego nakazu) jedynie na podstawie samych zapewnień wierzyciela o tym, że istnieje jakieś zadłużenie.

Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Po wydaniu nakazu zapłaty sąd zarządza doręczenie nakazu wraz z odpisem pozwu dłużnikowi. W nakazie zapłaty sąd zobowiązuję dłużnika do zapłaty należności opisanej nakazem w terminie 14 dni od momentu jego doręczenia. Dłużnik, jeśli nie zgadza się z nakazem zapłaty, może w tym terminie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w epu

Sprzeciw wysłany do e-sądu skutkuje tym, że sprawa zostaje umorzona. Umorzenie postępowania oznacza zakończenie postępowania, ale nie decyduje o tym, że dług znika. Postępowanie przed e-sądem może być bowiem ponowione (wierzyciel może złożyć raz jeszcze taki sam pozew). Bardziej opłacalne jest jednak dla wierzyciela pozwanie dłużnika do sądu właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania.. Ma na to 3 miesiące od momentu umorzenia postępowania.

Postępowanie przed sądem rejonowym

Sąd Rejonowy, do którego skierowano pozew o zapłatę, może albo wydać nakaz zapłaty – wtedy dłużnik otrzyma nakaz z sygnaturą sprawy oznaczoną jako „Nc”. Sąd może również stwierdzić, że ma pewne wątpliwości, co do tego, że opisane pozwem roszczenie istnieje. Przekazuje wtedy sprawę do innego wydziału, a dłużnik otrzyma kopertę z sądu wraz z pozwem opisanym sygnaturą, w której zamiast „Nc” będzie litera „C”.

Dłużnik po otrzymaniu przesyłki z sądu może:

  1. złożyć w terminie 14 dni sprzeciw od nakazu zapłaty- wtedy sprawie zostanie nadana nowa sygnatura z literą „C”.
  2. złożyć odpowiedź na pozew w terminie 14 dni (lub terminie dłuższym, nakreślonym przez sąd).

Sąd następnie rozpatruje sprawę, zarządza wymianę pism procesowych pomiędzy stronami, wydaje zarządzenia w przedmiocie zobowiązania strony do danego zachowania (na przykład do złożenia dokumentów wnioskowanych przez przeciwnika), nadzoruje postępowanie, po czym zamyka rozprawę i wydaje merytoryczną decyzję.

Jaki może być wynik sprawy toczonej przed sądem rejonowym?

Sąd Rejonowy może uwzględnić powództwo w całości. Dłużnik zobowiązany jest wtedy do zapłaty należności głównej, odsetek oraz kosztów procesu, na które składają się koszty zastępstwa procesowego, opłata za pozew oraz opłata skarbowa. Sąd może również wydać wyrok zasądzający roszczenie w części (na przykład oddalając roszczenie w zakresie kosztów drogiej pożyczki). W takiej sytuacji dłużnik zobowiązany jest do zwrotu części roszczenia oraz proporcjonalnego zwrotu kosztów procesu. Czasami może okazać się, że mimo zasądzenia części roszczenia, dłużnik może wygrać proces w większej części, a co za tym idzie, to na jego rzecz zostanie zasądzony zwrot kosztów procesu (w proporcjonalnej części).

Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla dłużnika będzie oddalenie powództwa w całości. Wtedy to dług przestaje istnieć a dłużnik nie jest zobowiązany do zwrotu długu, który był dochodzony przez wierzyciela. Tak, mimo, że dług obiektywnie istnieje (bo przecież została zawarta umowa pożyczki) to wierzyciel nie będzie już mógł żądać od dłużnika jakichkolwiek pieniędzy.

Apelacja od niekorzystnego wyroku

Każda ze stron może złożyć apelację od niekorzystnego dla siebie wyroku. Po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji należy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Termin na złożenie takiego wniosku to 7 dni (od momentu wydania wyroku lub doręczenia wyroku na posiedzeniu niejawnym – bez udziału stron). Po otrzymaniu pisemnego wyroku, strona może złożyć – w terminie 14 dni od momentu otrzymania uzasadnienia – apelację do sądu wyższej instancji (dla sądu rejonowego będzie to sąd okręgowy, a dla okręgowego apelacyjny).  Sąd odwoławczy bada złożone w apelacji przez skarżącego zarzuty czynione względem Sądu Rejonowego. Takie zarzuty mogą się opierać na przykład na tym, że sąd pierwszej instancji wydając wyrok naruszył konkretny przepis prawa materialnego albo procesowego.  Sąd odwoławczy, podobnie jak sąd pierwszoinstancyjny, wydaje wyrok, w którym może utrzymać zaskarżone orzeczenie w całości, lub zmienić wyrok zgodnie z żądaniem strony. Apelacja może doprowadzić również do uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji. Dzieje się tak w przypadku, gdy sąd nie rozpoznał istoty sprawy (na przykład nie odniósł się do wszystkich zarzutów pozwanego, których rozpatrzenie mogłoby doprowadzić do oddalenia powództwa w całości).

Rynek windykacyjny jest złożonym układem, w którym dłużnik odgrywa centralną rolę. Każdy etap, od zawarcia umowy pożyczkowej po potencjalne postępowanie sądowe, ma swoje specyficzne cechy i wymaga zrozumienia przez wszystkie zaangażowane strony

Teraz, znając swoje prawa i opcje, powinieneś poczuć się pewniej w obliczu potencjalnych wyzwań związanych z windykacją. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest informacja, przygotowanie i aktywne podejście do rozwiązywania problemów finansowych!

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Skontaktuj się z nami