• Plan spłaty w praktyce – jak wygląda kompleksowa obsługa spraw jednej z naszych klientek