windykacja terenowa

Zawód windykator

Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest płynność finansowa jego firmy. Nabiera to szczególnego znaczenia w przypadku firm pożyczkowych, które oferują dość ryzykowane pożyczki. Inaczej bowiem nie można nazwać oferty pożyczki na 30 dni, która przekracza wysokość wynagrodzenia potencjalnego klienta, prawda?  Taki sposób prowadzenia działalności gospodarczej prędzej czy później doprowadzi do sytuacji, w której klienci zalegać będą z płatnościami, co może prowadzić do poważnych problemów finansowych dla przedsiębiorstwa pożyczkowego. Taka firma pożyczkowa sama jest pożyczkodawcą i kapitał na pożyczanie gromadzi od inwestorów, których trzeba prędzej, czy później, spłacić. Jak więc skłonić dłużnika do tego, aby oddał pożyczone pieniądze? W takich sytuacjach niezwykle pomocna okazuje się windykacja terenowa, czyli odzyskiwanie długów w miejscu zamieszkania dłużnika. Sprawdź, kiedy wierzyciel może zastosować windykację terenową.

Jak działa windykacja terenowa?

Windykacja terenowa to proces, w którym windykator terenowy podejmuje działania mające na celu odzyskanie zaległych środków od dłużników. Windykacja terenowa może być prowadzona przez zewnętrzną firmę windykacyjną lub pracownika firmy wewnętrznej. Kluczową rolą windykatora terenowego jest przeprowadzenie negocjacji z dłużnikiem, aby znaleźć polubowne rozwiązanie i ustalić na przykład nowy harmonogram spłat pożyczki, czy też uzyskać informacje na temat możliwości finansowych dłużnika.

Pierwsze firmy windykacyjne w Polsce powstały w latach 90. poprzedniego stulecia. Windykator terenowy to osoba, która współpracuje z pożyczkodawcą albo na podstawie umowy zlecenia, lub na podstawie stosunku pracy. Windykator terenowy może również pracować dla zewnętrznej firmy, której zostanie zlecone odzyskanie należności od nierzetelnego dłużnika. Sytuacje, kiedy można zastosować windykację terenową , wiążą się z niespłaconym przez dłużnika wymagalnym zadłużeniem.

Kto może zostać windykatorem terenowym?

Umiejętności, jakie powinien posiadać windykator terenowy, to przede wszystkim doświadczenie w zawodzie, wiedza z zakresu rynku usług finansowych, kultura osobista, czy tez opanowanie oraz odporność na stresowe sytuacje. Oczywiście pożądane są również umiejętności negocjacyjne, które są kluczowym aspektem wykonywania zawodu windykatora terenowego.

Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których windykatorem terenowym zostaje osoba, która kompletnie nie nadaje się do tej pracy. Wpływa to w oczywisty sposób na renomę firmy pożyczkowej, która korzysta z usług takiego windykatora terenowego. Mimo zakazu stosowania praktyk niezgodnych z prawem, nadal spotykane są działania windykacji terenowej, które są niezgodne z prawem. Brak znajomości prawa windykacyjnego, słabe zdolności interpersonalne, czy też nieradzenie sobie z presją czasu i panowaniem nad sobą  – na pewno nie jeden z dłużników spotkał na swojej drodze takiego windykatora terenowego.

Etyka wykonywania zawodu windykatora terenowego

W ostatnich latach windykacja terenowa  przeżywa istotne zmiany. Nie jest regułą, całe szczęście, pozostawianie na drzwiach dłużnika, ogromnej naklejki z napisem „spłać swój dług” (choć oczywiście te praktyki nadal występują). Windykatorzy terenowi związani są Kodeksem etycznym Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce czy też Zasadami Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.

Jak działa windykacja terenowa?

windykacja terenowa

windykacja terenowa – czy mam się obawiać?

Proces windykacji terenowej rozpoczyna się, kiedy windykator terenowy podejmuje pierwszą wizytę u dłużnika. Oczywiście wizyta taka nie będzie anonsowana. Jeśli więc otrzymasz od windykatora sms, że jutro o godzinie 14:00 windykator terenowy odwiedzi Cię w Twoim miejscu zamieszkania, to raczej możesz być pewny, że nikt do Ciebie nie przyjdzie. Takie wiadomości mają po prostu wywrzeć na Tobie presję i zmusić do spłaty rzekomego zadłużenia.

Windykator terenowy musi poinformować dłużnika o celu swojej wizyty oraz o prawach dłużnika. W czasie wizyty windykator może rozmawiać z dłużnikiem na temat zadłużenia, uzyskać informacje od dłużnika na temat jego możliwości finansowych, czy też próbować nakłonić dłużnika do podpisania ugody, w której dłużnik uzna zobowiązanie.

Jeżeli windykator terenowy chciałby przekazać dłużnikowi jakąś korespondencję, to powinna ona być przekazana w kopercie, bez jakichkolwiek oznaczeń, że dotyczy ona zadłużenia dłużnika. Sama wizyta u dłużnika nie może być uciążliwa dla dłużnika, a odwiedziny nie mogą naruszać prawa osoby zadłużonej do prywatności.

Czy windykacja terenowa jest legalna?

Tak, windykacja terenowa jest legalna, pod warunkiem, że windykator terenowy działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pracownik firmy windykacyjnej lub samozatrudniony windykator terenowy musi respektować prawa dłużnika i nie przekraczać swoich uprawnień. Zabronione jest kierowanie do dłużnika pogróżek, czy też „udawanie” funkcjonariuszy publicznych, tak jak komornik. Należy pamiętać, że windykator nie ma jakichkolwiek możliwości, aby wyegzekwować od dłużnika dług inaczej jak za pomocą kulturalnej rozmowy. Windykator nie może zająć majątku dłużnika w postaci jego ruchomości.

Czy mam obawiać się windykacji terenowej?

U dłużników funkcjonuje dość dosadny obraz windykacji terenowej. Dłużnicy, którzy czytają zamieszczone na forach internetowych informacje, opisują windykację terenową na podstawie opisów, które nie mają związku z rzeczywistością.  Wyobrażenia dłużników na temat windykacji terenowej są bardzo podobne. Z czarnego samochodu wychodzi dwóch ogromnych gości, którzy pewni siebie zmierzają do drzwi dłużnika. Kiedy ten nie otworzy, pukają w okna i wykrzykują wniebogłosy, że właściciel mieszkania ma dług do spłacenia i unika kontaktu.

Strach przed windykacją terenową

Windykacja terenowa lendonTaki obraz windykatora wytworzony przez sztuczne wykreowanie rzeczywistości to jedna z metod windykacji, którą stosują nawet firmy pożyczkowe, które nie posiadają działu windykacji terenowej! Skoro jednak dłużnik obawia się wizyty dłużnika, tak podobny strach może wywołać sama wiadomość o nadchodzącej wizycie. Niektórzy więc, chcąc mieć święty spokój, biorą kolejną pożyczkę – po to, aby spłacić inny dług i aby odwołać wirtualną wizytę windykatora terenowego! Nie musisz chować się w koc, w oczekiwaniu na wizytę wirtualnego windykatora. Zamiast strachu Twoimi działaniami powinna kierować rozwaga i trzeźwa ocena sytuacji!

Prawdy i mity o windykacji terenowej

Przyjęcie do pracy w firmie prowadzącej windykację terenową opiera się na klarownych i precyzyjnych kryteriach. Istotne są wysoka kultura osobista, silne walory etyczne oraz odpowiednie wykształcenie. Osoba ubiegająca się o stanowisko windykatora terenowego w firmach, które prowadzą takie działania, musi przejść rygorystyczny proces selekcji. Rola windykatora terenowego niezwykle istotna dla reputacji firmy, dlatego też firma dba o to, aby reprezentowała ją osoba o najwyższym poziomie kultury i profesjonalizmu.

Rolą, jaką posiada windykator terenowy, jest stworzenie dla dłużnika warunków, które umożliwią mu spłatę jego zadłużenia. Niekiedy możliwości płatnicze zobowiązanego do spłaty raty pożyczki zmieniają się z upływem czasu – ma to na przykład związek z utratą pracy, czy też niespodziewanymi wydatkami związanymi na przykład z nabytą chorobą.  Obecność windykatora terenowego w miejscu zamieszkania dłużnika to sygnał dla dłużnika, że jego wierzyciel chce się dogadać.

Chwilówki – czy posiadają windykację terenową?

Jeśli otrzymałeś sms, lub wiadomość e-mail, z informacją o nieuchronnie zbliżającej się wizycie windykatora terenowego, to musisz mieć świadomość, że do żadnej wizyty w miejscu Twojego zamieszkania nie dojdzie. Każdy bowiem dłużnik, który dostałby taką informację, albo na czas „wizyty” udawałby, że nie ma go w domu, albo najzwyczajniej w świecie wyszedłby z domu.  Chwilówki, które wysyłają sms, czy e-mail o wizycie windykatora terenowego, nie mają żadnej windykacji terenowej.

Powyższą sytuację można porównać do egzekucji komorniczej. Komornik sądowy zajmujący konto, nie komunikuje o tym fakcie dłużnika, tylko zajmuje rachunek bankowy i dopiero późnym zawiadamia listownie dłużnika o zajęciu. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której dłużnik „czyści konto” przed jego zajęciem.  Windykator terenowy chciałby spotkać dłużnika w miejscu jego zamieszkania. Dlatego nie krzyczy przez megafon, że jutro o 15:00 będzie czekał pod drzwiami, tylko po prostu o tej 15:00 dzwoni domofonem i przedstawia się jako pracownik firmy XYZ.

Windykator terenowy przyjechał do mojej pracy

Windykator terenowy może odwiedzić dłużnika w miejscu jego pracy. Jeśli oczywiście nie powiadomi Pani Asi z recepcji, że przybył tu, by oznajmić wszem i wobec, że pan Iksiński ma dług, a jedynie pozostawi wizytówkę ze swoich numerem telefonu i prośbą o przekazanie wizytówki pracownikowi firmy, to wszystko jest w porządku.  Jak temu zaradzić? Należy poinformować osobę, która przyjmuje gości, że nie może wskazywać osobom postronnym informacji o tym, że pan Iksiński pracuje w danym miejscu. W takim przypadku należy powołać się o przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i nie przyjmować wizytówki.  Perspektywa skargi na nierzetelne wykonywanie obowiązków przez recepcję powinno skutecznie ukrócić próby plotkowania na temat wizytówki, którą przyniósł pracownik firmy Kruk, która jednoznacznie kojarzy się z windykacją długów.

Jak rozmawiać z windykacją terenową?

Jeśli spotka Cię zaszczyt goszczenia w Twoich progach windykatora terenowego, którego opisaliśmy w niniejszym artykule – możesz po prostu podziękować mu za wizytę, życzyć miłej pracy i nie podejmować rozmowy. Gdy windykator terenowy będzie namawiał – w kulturalny sposób – na wymienienie kilku słów na temat zadłużenia – dosadnie zakończ rozmowę i powiedz, że kwestionujesz zadłużenie, dlatego nie podpiszesz żadnej ugody. I tyle. Windykator terenowy powinien po takim spotkaniu już więcej Cię nie odwiedzać.

Jeśli trafisz na windykatora, który pozjadał wszystkie rozumy i nie chce, mimo Twoich żądań, opuścić Twojej posesji, zadzwoń po policję. Pamiętaj, że naruszenie Twojego miru domowego to przestępstwo. Windykator terenowy to zwykły człowiek, który nie posiada jakichkolwiek uprawnień, które stawiałyby go na przykład na równi z komornikiem sadowym. Pamietaj, że windykator zobligowany jest do przestrzegania obowiązującego prawa. Dodatkowo o zaistniałej sytuacji poinformuj wierzyciela, opisując mu całe zajecie

Masz problem z windykacją terenową?

Dla wielu osób długi mogą stać się przyczyną znacznego stresu, a proces windykacyjny bywa trudny do zrozumienia i nawigacji. Skorzystanie z profesjonalnych usług pomocy prawnej, które oferujemy,  może pomóc w zażegnaniu tych trudności. Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, jesteśmy w stanie efektywnie negocjować z wierzycielami, chroniąc przy tym interesy dłużników. Jeśli borykasz się z trudnościami związanymi z windykacją terenową, „Plan Spłaty” jest godnym zaufania partnerem w tej dziedzinie!

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
8 miesięcy temu

[…] swoją sytuację z nami.  Sprawdź tez nasze wcześniejsze wpisy na blogu, gdzie opisaliśmy, jak działa windykacja terenowa, czy też jakie co tak naprawdę może […]