Korzystanie w jakikolwiek sposób z witryny internetowej www.plansplaty.pl oznacza akceptację poniższych warunków

  • Informujemy, że wszystkie materiały, które są zamieszczone w witrynie internetowej plansplaty.pl nie stanowią porady prawnej, czy też opinii prawnej.  Materiały zamieszczone na stronie internetowej www.plansplaty.pl odzwierciedlają jedynie poglądy autorów na zagadnienia związane z szeroko pojętym procesem oddłużania i prawem finansowym. Materiały te nie mogę stanowić odpowiedzialności autorów w stosunku do osób trzecich.

  • Treści zamieszczone  na stronie nie są odzwierciedleniem poglądu żadnej osoby, zarówno fizycznej, jak i prawnej, a także żadnej instytucji państwowej.  Nie odpowiadamy za szkody wyrządzone poprzez zastosowanie się (lub też brak zastosowania się) do treści, które opublikowano na stronie www.plansplaty.pl. Każdy użytkownik naszej strony internetowej może wykorzystać poglądy tu przedstawione jedynie da potrzeb własnych – na swoją odpowiedzialność.

  • Nasza strona internetowa jest chroniona prawami autorskimi. Wykorzystanie naszej strony poprzez kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie treści, która jest zawarta na naszej stronie internetowej (oraz podstronach) bez zgody autorów jest zabronione oraz niezgodne z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  • Informujemy, że korzystamy na naszej stronie z darmowych zasobów udostępnianych za pośrednictwem banku zdjęć www.freepik.com.

  • Nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze osób trzecich, nie ingerując jednocześnie w treść oraz w formę komentarzy. Zabronione jest jednak zamieszczanie komentarzy, które będą miały charakter promocyjny lub reklamowy, a także komentarzy, które będą zawierać słowa uznane za obraźliwe oraz komentarzy o charakterze zniesławiającym jakakolwiek osobę.