Czym jest firma windykacyjna?

Firma windykacyjna to przedsiębiorstwo zajmujące się odzyskiwaniem należności od dłużników. W Polsce działa wiele firm windykacyjnych, oferujących swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. Często są to firmy specjalizujące się w różnych rodzajach długów, takich jak długi konsumenckie, długi komunalne, długi wynikające z umów kredytowych czy długi wobec ZUS czy US.

Firmy windykacyjne muszą działać zgodnie z obowiązującym prawem i stosują różne metody odzyskiwania długów, takie jak wezwania do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem, wnioskowanie o egzekucję sądową czy monitoring majątku dłużnika. Firma windykacyjna może być bardzo pomocna dla wierzyciela, który ma problem z odzyskaniem swoich pieniędzy, jednak należy pamiętać, że korzystanie z usług takiej firmy wiąże się z kosztami. Działania podejmowane przez firmy windykacyjne są różnorodne i zależą od konkretnej sytuacji. Mogą to być np. telefony, pisma, wizyty domowe, a także rozpoczęcie postępowania sądowego. Firma windykacyjna pobiera wynagrodzenie za swoje usługi w postaci prowizji od odzyskanej kwoty lub stałej opłaty za zlecenie windykacyjne.

Obok firm windykacyjnych, które obsługują zadłużenia przysługujące innym podmiot, funkcjonują również takie firmy windykacyjne, które skupują długi na podstawie cesji wierzytelności.

 

Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności to proces przeniesienia wierzytelności z jednej strony na drugą. W przypadku kredytów lub pożyczek, cesja może wystąpić, gdy wierzyciel przenosi swoje uprawnienia do innego podmiotu, np. firmy windykacyjnej. Oznacza to, że osoba lub firma windykacyjna staje się nowym wierzycielem i ma prawo do egzekwowania spłaty długu od dłużnika.

Proces cesji wierzytelności wymaga formalnej umowy między wierzycielem a nabywcą wierzytelności, która musi być zarejestrowana w odpowiednim rejestrze. Po dokonaniu cesji, nabywca wierzytelności może rozpocząć proces windykacji, w tym wysyłanie wezwań do zapłaty i podejmowanie innych działań mających na celu odzyskanie należności.

W przypadku cesji wierzytelności, dłużnik ma obowiązek spłaty swojego długu wobec nowego wierzyciela. Wierzyciel pierwotny nie ma już prawa do egzekwowania spłaty, chyba że w umowie cesji zostały określone inne warunki.

Zawiadomienie o cesji wierzytelności

Zawiadomienie o cesji wierzytelności to dokument pisemny, który informuje dłużnika o przekazaniu wierzytelności od wierzyciela pierwotnego do nowego wierzyciela (zwanego cedentem). Zawiadomienie o cesji powinno zawierać informacje o stronach transakcji, czyli o cesjonariuszu (wierzycielu pierwotnym), cesjonariuszu (nowym wierzycielu) oraz dłużniku, a także o wartości cesji i treść wierzytelności. Zawiadomienie o cesji może być przesłane drogą pocztową, e-mailem lub doręczone osobiście dłużnikowi.

Celem zawiadomienia o cesji jest umożliwienie dłużnikowi skutecznego spełnienia swojego zobowiązania poprzez dokonanie płatności na rzecz nowego wierzyciela. Dzięki zawiadomieniu o cesji dłużnik zostaje poinformowany, że wierzytelność została przekazana, co pozwala na uniknięcie sytuacji, w której dłużnik przypadkowo dokonuje płatności na rzecz poprzedniego wierzyciela lub nie wie, komu dokładnie ma przekazać należność.

Największe firmy windykacyjne w Polsce

W Polsce działa wiele firm windykacyjnych, niektóre z nich są bardzo duże i mają szeroki zasięg działania.

KRUK SA – najpopularniejsza firma windykacyjna w Polsce

Kruk SA to jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce i Europie. Firma została założona w 1998 roku i od tamtej pory zyskała pozycję lidera na rynku windykacji długów.

Kruk zajmuje się windykacją wierzytelności od dłużników indywidualnych i przedsiębiorstw. Firma skupia się na długach niespłacanych przez długi czas, które zwykle są trudne do odzyskania przez oryginalnych wierzycieli. Kruk wykorzystuje różne metody i narzędzia windykacyjne, w tym telefonowanie, korespondencję mailową, listowną oraz wizyty terenowe, aby zainicjować kontakt z dłużnikami i przeprowadzić proces windykacyjny.

Kruk notuje wysokie wskaźniki odzyskiwania długów dzięki swojemu zaangażowaniu i specjalistycznej wiedzy w dziedzinie windykacji. Kruk posiada rozbudowaną sieć windykacji terenowej. Jeśli jesteś dłużnikiem Kruka, to najpewniej jeden z pracowników Kruka odwiedzi Cię w miejscu Twojego zamieszkania. Nie obawiaj się jednak, gdyż Kruk cechuje pełen profesjonalizm i nie są to stereotypowi windykatorzy rodem z filmów. Oczywiście nie zachęcamy Cię do tego, abyś podpisywał ugode z Krukiem – najpierw bowiem warto przeanalizować Twoją sytuację.  Firma Kruk oferuje również usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, sprzedaży wierzytelności, a także zarządzania portfelem wierzytelności. Kruk SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2011 roku. Firma posiada także filie w innych krajach Europy, takich jak Niemcy, Czechy, Rumunia i Słowacja.

Wygrywamy z Krukiem w sądach w całej Polski. Pomagamy dłużnikom w podpisaniu korzystnej dla nich ugody połączonej z umorzeniem. Napisz do nas, jeśli masz dług w Kruku!

Więcej na temat Kruk SA przeczytasz w dedykowanym wpisie, który niedawno pojawił się na naszym blogu.

BEST SA

Best SABEST S.A. to jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce, z siedzibą w Gdyni. Firma ta zajmuje się kompleksową obsługą wierzytelności, w tym windykacją i doradztwem prawno-finansowym.

BEST S.A. została założona w 1997 roku i od tamtej pory dynamicznie się rozwija. Obecnie posiada kilkanaście oddziałów na terenie całego kraju oraz zatrudnia ponad 1000 pracowników. Firma oferuje swoje usługi w obszarze zarówno wierzytelności konsumenckich, jak i korporacyjnych.

W ramach swojej działalności BEST S.A. zajmuje się między innymi odzyskiwaniem należności od dłużników, w tym także za pośrednictwem sądów. Firma oferuje również szeroki wachlarz rozwiązań dla przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć swoje interesy finansowe, m.in. w formie outsourcingu windykacji.

BEST S.A. aktywnie działa również w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, podejmując szereg inicjatyw na rzecz społeczeństwa, w tym na rzecz ochrony środowiska oraz wspierając lokalne projekty charytatywne.

 

Kredyt Inkaso SA

Kredyt Inkaso SA to jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce. Firma została założona w 1998 roku i od tego czasu z powodzeniem działa na rynku windykacji należności. Kredyt Inkaso specjalizuje się w odzyskiwaniu długów zarówno od klientów indywidualnych, jak i firm.

Kredyt Inkaso oferuje szeroki zakres usług windykacyjnych, w tym zarówno windykację polubowną, jak i sądową. Firma stosuje różne metody windykacji, w zależności od sytuacji, w której znajduje się dłużnik. W przypadku windykacji polubownej Kredyt Inkaso oferuje np. możliwość spłaty długu w ratach, negocjacje z dłużnikiem czy zawarcie ugody.Kredyt Inkaso SA działa na terenie całego kraju, posiada kilka oddziałów w Polsce oraz współpracuje z zagranicznymi agencjami windykacyjnymi. Firma zatrudnia ponad 1000 osób, w tym specjalistów od windykacji i prawa.

Kredyt Inkaso SA jest notowana na giełdzie od 2007 roku. W 2021 roku firma osiągnęła przychody w wysokości ponad 330 milionów złotych, co jest imponującym wynikiem w branży windykacyjnej. Firma dba również o rozwój swoich pracowników, oferując programy szkoleniowe i rozwojowe, co wpływa na poziom usług oferowanych przez firmę.

Asekuracja Sp. z o.o.

AsekuracjaAsekuracja Sp. z o.o. to polska firma windykacyjna, która zajmuje się obsługą wierzytelności dla klientów indywidualnych i biznesowych. Firma została założona w 1995 roku w Warszawie i działa na terenie całego kraju.

Asekuracja Sp. z o.o. specjalizuje się w windykacji należności, egzekucji sądowej oraz skutecznym dochodzeniu wierzytelności. Firma oferuje swoje usługi w zakresie zarówno wierzytelności bieżących, jak i zaległych, a także wierzytelności wynikających z umów handlowych i cywilnoprawnych. Ściśle współpracuje ze SKOK-ami i skupuje długi powstałe w wyniku braku spłaty pożyczek i kredytów udzielanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Intrum – o tej firmie windykacyjnej słyszą dłużnicy banków

 

IntriumIntrium to międzynarodowa firma windykacyjna, która działa w ponad 25 krajach na całym świecie. W Polsce firma funkcjonuje jako Intrum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Intrum dość często kupuje pakiety niespłaconych zobowiązań od takich podmiotów jak na przykład Mbank.

Intrum specjalizuje się w świadczeniu usług windykacyjnych dla klientów biznesowych oraz instytucji finansowych. Firma oferuje szeroki zakres usług, w tym windykację wierzytelności, zarządzanie należnościami, monitoring ryzyka kredytowego, a także szkolenia dla klientów z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym.

Intrum stawia na innowacyjne rozwiązania i wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy automatyzacja procesów. Współpracuje z klientami na całym świecie, oferując im profesjonalne wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z wierzytelnościami i niezapłaconymi rachunkami.

Firma Intrum sp. z o.o. w Polsce działa od 1995 roku i jest jednym z liderów na rynku windykacji w Polsce.

Ultimo

Ultimo S.A. to polska firma windykacyjna z siedzibą we Wrocławiu, która specjalizuje się w obsłudze funduszy inwestycyjnych oraz zarządzaniu portfelami wierzytelności. Firma działa od 2002 roku i obecnie jest jednym z liderów na polskim rynku windykacyjnym.

Ultimo S.A. jest jednym z partnerów i zarządców funduszu Ultimo z siedzibą w Luksemburgu, który inwestuje w zakup wierzytelności od banków i innych instytucji finansowych. Fundusz Ultimo skupia się na portfelach wierzytelności hipotecznych i konsumenckich, a jego inwestorami są instytucje finansowe oraz prywatni inwestorzy z Polski i zagranicy.

Ultimo S.A. oferuje także doradztwo i usługi w zakresie zarządzania portfelami wierzytelności dla firm, które chcą zminimalizować ryzyko niewypłacalności swoich kontrahentów i często pozywa dłużników do sądu.

Więcej na temat Ultimo przeczytasz na naszym blogu.

Nie jest tajemnicą, że Plan Spłaty odnosi znaczące sukcesy sądowe w starciu z firmą windykacyjną Ultimo. Wielokrotnie udowodnialiśmy, że potrafimy skutecznie wykorzystać błędy wierzyciela, co prowadzi do oddalenia powództw w całości. Dzięki dogłębnej analizie dokumentów i umiejętnemu wykorzystaniu przepisów prawa, Plan Spłaty chroni prawa dłużników i pomaga im unikać niesprawiedliwych kar. Jeśli więc masz dług wobec Ultimo lub innego wierzyciela, warto się z na mi skontaktować. Możesz napisać do nasw każdej chwili, a specjaliści firmy z chęcią przyjrzą się Twojej sprawie i doradzą najlepsze rozwiązania.

Hoist

Hoist

Hoist Polska sp. z o.o. to polska firma windykacyjna, należąca do międzynarodowej grupy Hoist Finance AB, która specjalizuje się w obsłudze wierzytelności z sektora bankowego, ubezpieczeniowego i korporacyjnego. Firma została założona w Polsce w 2006 roku, a jej siedziba znajduje się w Warszawie. Hoist Polska oferuje swoim klientom kompleksowe usługi w zakresie windykacji, w tym zarządzanie wierzytelnościami, odzyskiwanie należności, a także outsourcing windykacji. Firma korzysta z nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz specjalistycznego know-how w zakresie windykacji, co umożliwia skuteczną i efektywną obsługę wierzytelności.

Kaczmarski Inkasso – firma windykacyjna wynajmowana przez wierzycieli

Kaczmarski Inkasso sp.j. to polska firma zajmująca się windykacją należności. Siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu.

Kaczmarski

Kaczmarski Inkasso specjalizuje się w odzyskiwaniu długów od osób prywatnych oraz firm. Firma oferuje szeroki zakres usług, w tym monitoring należności, analizę wiarygodności finansowej dłużników, weryfikację adresów, windykację polubowną i sądową oraz doradztwo w zakresie zarządzania należnościami. Firma działa na terenie całej Polski i obsługuje różnego rodzaju przedsiębiorstwa, w tym banki, ubezpieczycieli, agencje reklamowe i sklepy internetowe.

EOS Poland Sp. z o.o.

 

Firma EOS Poland Sp. z o.o. to jedna z wiodących firm w Polsce w zakresie zarządzania wierzytelnościami i windykacji. Firma ta zajmuje się obsługą wierzytelności różnego rodzaju podmiotów, w tym banków, firm ubezpieczeniowych, operatorów telekomunikacyjnych, firm energetycznych i innych przedsiębiorstw.

EOSGłówne obszary działalności EOS Poland to:

  • Windykacja należności: firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie windykacji należności, w tym windykację polubowną, windykację sądową oraz negocjacje z dłużnikami.
  • Zarządzanie wierzytelnościami: EOS Poland oferuje doradztwo i usługi w zakresie zarządzania wierzytelnościami, w tym analizę ryzyka, zarządzanie portfelem wierzytelności oraz optymalizację procesów windykacyjnych.
  • Zakup wierzytelności: firma działa również w zakresie zakupu wierzytelności od innych podmiotów, co pozwala na szybkie pozyskanie gotówki przez wierzyciela.

Według informacji z 2021 roku, przychody EOS Poland Sp. z o.o. wyniosły około 303 milionów złotych.

Odebrałeś list od firmy windykacyjnej?

Zastanów się nad następującymi kwestiami:

• Dlaczego i komu jesteś winien pieniądze?
• Czy na pewno nie uregulowałeś już tego zobowiązania?
• Czy kiedykolwiek miałeś styczność z tym wierzycielem?
• Czy byłeś informowany o przeniesieniu Twojego długu na inną firmę?
• Czy twoje zobowiązanie nie jest przypadkiem przedawnione?
• Czy żądanie nie wynika z nieuczciwego postępowania, np. gdy zostałeś wprowadzony w błąd przez sprzedawcę energii elektrycznej?

Pamiętaj, że choć przedawnione roszczenie nadal istnieje, nie może być ono egzekwowane w sądzie. Wierzyciel domagający się spłaty przedawnionego długu ryzykuje przegraną w sądzie, gdyż sąd uwzględnia przedawnienie z mocy prawa, nawet jeśli konsument się na nie nie powoła. W przypadku wątpliwości dotyczących wezwania do zapłaty, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci uporządkować Twoją sytuację.

Masz dług w jednej z tych firm windykacyjnych?

Jeśli zmagasz się z długami w jednej z firm windykacyjnych, nie jesteś sam. Wielu ludzi doświadcza trudności finansowych i nacisków ze strony firm windykacyjnych. Jednak istnieje rozwiązanie. Firma „Plan Spłaty” oferuje pomoc dla dłużników, którzy chcą uregulować swoje zobowiązania. Dzięki indywidualnemu podejściu i profesjonalnemu doradztwu, „Plan Spłaty” może pomóc Ci w negocjacjach z wierzycielami, a także w opracowaniu realistycznego planu spłaty długu. Pamiętaj, że zawsze warto szukać pomocy i rozwiązań, które pozwolą Ci odzyskać kontrolę nad swoją sytuacją finansową!

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Skontaktuj się z nami