Przedawnienie długu

Problemy ze spłatą zobowiązań bankowych a przedawnienie kredytu

Przytłaczające zobowiązania bankowe często skłaniają do poszukiwania informacji na temat możliwości przedawnienia kredytu. Takie rozwiązanie nie jest wyłącznie teoretyczne – w niektórych okolicznościach kredyt bankowy rzeczywiście może ulec przedawnieniu, szczególnie jeśli zaciągnięto go dawno temu.

W poniższym wpisie dowiesz się, jak obliczyć termin przedawnienia kredytu bankowego i czy jesteś w stanie wpłynąć na to, by kredyt uległ przedawnieniu. Znajdziesz tu również informację, że przedawnienie kredytu to nie jedyna droga do całkowitego oddłużenia.

Czy kredyt bankowy ulega przedawnieniu?

Przedawnienie długuPrzedawnienie długu, takiego jak zobowiązania z tytułu kredytu bankowego, jest mechanizmem prawnym, który znajduje regulację w kodeksie cywilnym. W zgodzie z przepisami, roszczenia majątkowe przedawniają się po upływie określonego czasu. Ważnym jest, że okresy przedawnienia ustalone ustawowo nie mogą być ani skrócone, ani wydłużone na drodze umowy. To znaczy, że jeśli na przykład okres ustawowy przedawnienia to 1 rok, strony nie mogą uzgodnić, że będzie on trwał np. 3 lata.

Jaki jest okres przedawnienia kredytu bankowego?

Obecnie ogólny termin przedawnienia dla roszczeń majątkowych to 6 lat. Dla kredytów bankowych oraz odsetek termin przedawnienia wynosi 3 lata.

Mając na uwadze, że roszczenia banków o zapłatę kredytu są roszczeniami wynikającymi z działalności gospodarczej banku, okres przedawnienia dla takiego kredytu wynosi 3 lata.

Czy możliwe jest przedawnienie kredytu bankowego?

Odpowiedź jest prosta – tak. Przedawnienie zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego, na przykład w banku czy innej instytucji finansowej, jest rzeczywiście możliwe. Wystarczy, że minął okres przedawnienia.

Jak obliczyć termin przedawnienia kredytu bankowego?

Sam fakt, że konkretne roszczenie ulega przedawnieniu po 3 latach, to nie wszystko. Wiedza ta nie daje pełnej odpowiedzi na pytanie, kiedy dokładnie nastąpi przedawnienie. Kluczowa jest zatem znajomość zasad, które pozwolą prawidłowo i zgodnie z prawem liczyć okres przedawnienia.

Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia długu

Zgodnie z kodeksem cywilnym, bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jak to zinterpretować w kontekście kredytu bankowego? Roszczenie z tytułu kredytu może stać się wymagalne na dwa sposoby.

Pierwszy sposób wiąże się z sytuacją, gdy kredytobiorca przestaje spłacać kredyt, a bank zdecyduje się na wypowiedzenie umowy kredytowej. Od dnia, w którym kredytobiorca otrzymuje wypowiedzenie, cała kwota niespłaconego zobowiązania podstawowego, powiększona o koszty, odsetki i odsetki karne, staje się natychmiastowo wymagalna. Z tym dniem wiąże się ustalenie daty wymagalności roszczenia.

Drugi przypadek, który zdarza się rzadziej, to sytuacja, gdy mimo obowiązku zapłaty, bank nie wypowiada umowy kredytowej. Wówczas terminem wymagalności jest ostatni dzień, w którym kwota kredytu miała zostać spłacona w całości. Od tego dnia zaczyna liczyć się termin przedawnienia.

Powstaje również wątpliwość, w jakim terminie przedawniają się raty, których termin płatności przypadł na okres przed wypowiedzeniem kredytu bankowego. Na ten temat wypowiedział się Rzecznik Finansowy, a jego zdanie potwierdził Sąd Najwyższy.

Przedawnienie kredytu bankowego – czy to jedyna droga do oddłużenia?

Z naszego doświadczenia wynika, że przedawnienie stanowi zaledwie ułamek przypadków, w których osiągnięto pozytywny wynik dzięki temu mechanizmowi. Zdarza się to dość często w sytuacjach, gdy bank, na mocy umowy cesji, sprzedaje roszczenie o zwrot kredytu stwierdzone bankowym tytułem egzekucyjnym. Wystawienie BTE nie przerywa biegu terminu przedawnienia w stosunku do podmiotów, które nie są bankami. Niemniej to temat na oddzielny wpis. Ważne jest to, abyś zapamiętał, że w sądzie – w sporze przeciwko bankowi – raczej nie podniesiesz skutecznego zarzutu przedawnienia roszczenia.

Banki zarówno w umowach, jak i w późniejszych procesach sądowych, popełniają wiele błędów. Rola prawnika polega na zidentyfikowaniu tych błędów i podniesieniu odpowiednich zarzutów procesowych, popartych solidną argumentacją. Dzięki temu, mimo braku przedawnienia długu bankowego w danej sprawie, skuteczność naszych działań jest bardzo wysoka!

Sprawdź jakie błędy popełniają banki i jak je wykorzystać w sporze sądowym z wierzycielem

Odwołanie od nakazu zapłaty w sprawie bankowej. Czy warto, jeśli dług się nie przedawnił?

Zdecydowanie warto. Wygrywaliśmy już dziesiątki procesów z bankami, w których z pewnością nie było mowy o przedawnieniu długu. Dotyczyło to zarówno kredytów o dużych wartościach, jak i tych mniejszych.

Sprawdź, jak wygraliśmy z Nest Bankiem sprawę o ponad 85 tysięcy złotych!

Jak zlecić sprawę bankową o zapłatę długu Planowi Spłaty?

W Planie Spłaty od wielu lat pomagamy osobom zadłużonym wyjść z trudności finansowych. Mamy na swoim koncie setki udokumentowanych wygranych spraw sądowych przeciwko firmom windykacyjnym, firmom pożyczkowym oraz bankom. Dzięki naszej pomocy, wiele osób, które myślały, że nakaz zapłaty z sądu to koniec, odzyskało wiarę w siebie i możliwość życia bez długów.

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty, wyrok zaoczny albo wezwanie na rozprawę w sprawie przeciwko firmie chwilówkowej, firmie windykacyjnej albo bankowi, nie ryzykuj działania na własną rękę i skontaktuj się z nami!

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Skontaktuj się z nami