pozew z banku

Pozew z banku – czy jest możliwe, aby bank przegrał proces sądowy?

Rynek finansowy może być dla wielu osób trudnym terenem do nawigacji. Złożone umowy kredytowe, nieprzewidywalne sytuacje życiowe czy zmieniające się przepisy prawa mogą prowadzić do sytuacji, w której osoba zaciągająca kredyt staje się dłużnikiem zmagającym się z problemami finansowymi. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy bank rozpoczyna procedury prawne, aby odzyskać należne mu środki. Chociaż perspektywa starcia w sądzie z instytucją finansową może wydawać się przytłaczająca, warto pamiętać, że dłużnicy nie są pozostawieni sami sobie. Istnieje wiele mechanizmów prawnych i możliwości, które mogą pomóc im bronić się przed roszczeniami banku. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić najważniejsze z nich, wskazując potencjalne błędy, które bank może popełnić podczas procesu sądowego, a które mogą stanowić podstawę do skutecznej obrony. Pamiętaj, jednak, że prezentowane tutaj informacje są ogólnymi wskazówkami i nie zastąpią profesjonalnej porady prawnej. Każda sytuacja jest inna, a skomplikowane sprawy prawne wymagają indywidualnego podejścia i eksperckiej wiedzy.

Wypowiedzenie umowy kredytowej

Przed rozpoczęciem sporu, bank musi w sposób prawidłowy wypowiedzieć umowę kredytową. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytowej musi być poprzedzone wezwaniem do zapłaty, w którym bank nakreśla kredytobiorcy możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zobowiązania. Kredytobiorca ma 14 dni na złożenie takiego wniosku – licząc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. Na tym etapie może dojść do wielu błędów, które w konsekwencji stanowić będą o nieważności złożonego oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy kredytowej. Bywa tak, że bank wzywa konsumenta do spłaty, niemniej zapomina o obligatoryjnej wiadomości dotyczącej restrukturyzacji zobowiązania. Czasami też bank wysyła takie wezwania listem zwykłym i niekiedy przesyłka z wezwaniem do zapłaty nie zostaje odebrana, gdyż po drodze, przez wzgląd na różne okoliczności, koperta z wezwaniem ginie. Bank nie będzie miał wtedy możliwości udowodnienia, że nadał taką wiadomość. Kolejne błędy, które można wykorzystać, to na przykład wypowiedzenie umowy kredytowej dokonane jednocześnie z informacją o możliwości spłaty zadłużenia przeterminowanego w terminie 14 dni i dalszego złożenia wniosku o restrukturyzację. Pojawiają się również sytuacje, w których bank – mimo wskazania przez kredytodawcę prawidłowego adresu – wysyła wezwanie do zapłaty, lub wypowiedzenie umowy kredytowej na nieaktualny adres. Wszystko to sprowadza się do zarzutu przedwczesności roszczenia, który w konsekwencji może doprowadzić do oddalenia powództwa w całości. Pozew z banku może być więc przysłowiowym gwoździem do trumny, ale tymczasowym rozwiązaniem problemów. Oddalenie powództwa ze względu na jego przedwczesność nie sprawi, że dług zniknie. Bank bowiem może wypowiedzieć umowę ponownie i złożyć drugi pozew. Niemniej czas do drugiego pozwu to okazja dla kredytobiorcy, aby dokładnie przeanalizować swoją sytuację i skorzystać na przykład z sankcji kredytu darmowego.

Brak udowodnienia wysokości roszczenia

Niekiedy nawet gdy umowa kredytowa zostaje wypowiedziana w prawidłowy sposób, tak bank nie potrafi udowodnić wysokości roszczenia. Wiąże się to z faktem, że pozew do sądu – nawet w sprawach o niskie kwoty – wiążę się ze skompletowaniem wielu ważnych z punktu widzenia udokumentowania roszczenia dowodów. Wbrew pozorom nie jest rzadka sytuacja, w której bank nie składa do akt postępowania pełnej treści dokumentów, lub robi to wybiórczo. Doświadczony pełnomocnik może wykorzystać taką sytuację, co też może doprowadzić do oddalenia powództwa w całości. Trzeba pamiętać, że banki to wierzyciele masowi i popełniają błędy – które można wykorzystać. Pozew z banku może na przykład wymieniać jako załącznik umowę, której bank nie dołączy do akt sprawy!

Sankcja kredytu darmowego

Kolejnym sposobem na wygranie z bankiem jest wykazanie, że zawarta umowa kredytowa jest wadliwa. Ta wadliwość  może wynikać z różnego rodzaju okoliczności. Na przykład bank może zastrzec ogromną opłatę przygotowawczą, która może zostać uznana przez sąd za klauzulę niedozwoloną. Wtedy, po uznaniu umowy za nieważną w tej części i przeliczeniu roszczenia, może okazać się, że mimo prawidłowego wypowiedzenia, pozwany nie pozostawał w jakiejkolwiek zwłoce z płatnościami.  Bardzo pomocna w procesie z bankiem jest sankcja kredytu darmowego. Art. 45 ust.1 ustawy o kredycie konsumenckim mówi o tym, że konsument, po złożeniu pisemnego oświadczenia, zwraca bankowi jedynie pożyczony kapitał kredytu, w pierwotnie ustalonych ratach. Kiedy można powołać się na sankcję kredytu darmowego? Wtedy, gdy bank nie spełni obowiązków informacyjnych, które są wymienione w ustawie o kredycie konsumenckim. Można pomyśleć, że banki – jako profesjonaliści na rynku – nie popełniają błędów. Niemniej dziewięć na dziesięć umów bankowych kredytów ma błędy, które umożliwiają zamianę kredytu w darmowy! Pozew z banku, który otrzyma dłużnik, jest więc okazją do sprawdzenia, czy umowa zawarta z bankiem odpowiada wymogom prawa.

To tylko część z zarzutów, które można złożyć w trakcie procesu sądowego z bankiem. Nie jest to również jakaś wiedza tajemna, bowiem wystarczy spojrzeć na portal orzeczeń sądowych, aby sprawdzić, że wydawane są orzeczenia, które potwierdzają powyższe zarzuty.

Dłużnik też popełnia błędy

Ty, jako dłużnik banku, również możesz popełnić błędy, które w konsekwencji doprowadzą do tego, że bank wygra w sądzie. Dlatego w Twoim interesie jest unikanie tych błędów.

Brak informacji o nowym adresie zamieszkania

W umowach kredytowych, banki wprowadzają zasady, które obligują klienta do informowania banku o zmianie adresu. Niezastosowanie się do tego przepisu może skutkować uznaniem korespondencji wysłanej na poprzedni adres za skutecznie dostarczoną, co wywołuje poważne konsekwencje prawne. Negatywne efekty takiej sytuacji mogą obejmować nawet nieświadomość klienta o rozwiązaniu umowy kredytowej w drodze wypowiedzenia. Stąd, po zmianie adresu zamieszkania bardzo ważne jest, aby poinformować o tym bank. Inną opcją jest próba udowodnienia w sądzie, że takie zapisy umowy kredytowej są nieważne (jako klauzule niedozwolone), ponieważ naruszają prawa konsumenta. Ale ta droga jest bardziej skomplikowana i ryzykowna, w porównaniu do prostego przekazania nowego adresu bankowi.

Ważne jest skompletowanie dokumentacji

pozew z bankuZobowiązania finansowe z tytułu niespłaconego kredytu bankowego mogą być przenoszone na podmiot trzeci (nawet wielokrotnie) – między bankiem a różnymi firmami windykacyjnymi, w tym funduszami sekurytyzacyjnymi. Każda taka transakcja pozostawia zapis w dokumentacji, a osoba zadłużona powinna być o każdej z nich informowana. Dokładne zbadanie tych dokumentów może mieć decydujący wpływ na wynik potencjalnego procesu sądowego przeciwko wierzycielowi. Choć dobry prawnik będzie w stanie zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, może to zająć czas, który może być krytyczny, na przykład, jeśli zbliża się termin do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Dlatego istotne jest, aby systematycznie zbierać wszystkie dokumenty powiązane z danym długiem, w tym umowę kredytową, regulamin oraz ogólne warunki umów, które bank powinien dostarczyć klientowi podczas zawierania umowy. Również zalecane jest zachowanie wszystkich potwierdzeń wpłat rat kredytu.

Bierność to pierwszy krok ku egzekucji komorniczej

Często zdarza się, że nasi klienci ignorują otrzymane nakazy zapłaty, oczekując „prawdziwego” wyroku sądu lub rozprawy. Po upływie terminu na złożenie środka odwoławczego w postaci sprzeciwu od nakazu zapłaty pozostają jedynie negocjacje z wierzycielem i perspektywa spłaty długu, który być może był przez dłużnika kwestionowany (na przykład w zakresie ogromnych kosztów kredytu).  Jednak nakaz zapłaty, zarówno w procesie upominawczym, jak i nakazowym (choć te ostatnie nakazy nie powinny być już wydawane w sprawach w których stroną jest konsument), ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu. Jeżeli taki nakaz zyska prawomocność, staje się tytułem egzekucyjnym, a po nadaniu klauzuli wykonalności, tytułem wykonawczym. W praktyce oznacza to, że ignorowanie nakazu zapłaty może skończyć się wizytą komornika, który wyegzekwuje dług z majątku dłużnika. Dlatego, po otrzymaniu nakazu zapłaty, powinno się zanotować datę jego odbioru lub zachować kopertę (dzięki numerowi przesyłki można sprawdzić datę doręczenia na stronie Poczty Polskiej). Termin na wniesienie sprzeciwu wynosi dwa tygodnie i ani dnia dłużej. Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym (jak już wspomnieliśmy, rzadkością jest doręczenie konsumentowi nakazu w postępowaniu nakazowym) jest wolny od opłat. Warto pamiętać, że nakaz wydany przez e-Sąd (Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lubinie VI Wydział Cywilny) ma taką samą moc jak wyrok, mimo że na wydruku, który dłużnik otrzyma z sądu, nie widnieje podpis sędziego wydającego wyrok.

Pozew z banku – gdzie szukać pomocy?

Jeśli jesteś dłużnikiem zmagającym się z problemami finansowymi spowodowanymi zobowiązaniami wobec banku, pamiętaj, że nie jesteś bezbronny. Ważne jest, aby być świadomym swoich praw i możliwości obrony przed roszczeniami banku. Zawsze skonsultuj się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże ci przejść przez proces sądowy i wykorzystać potencjalne błędy popełnione przez bank. Prawnik jest w stanie odpowiednio zareagować na wszelkie działania banku, zarówno w kontekście błędów proceduralnych, jak i nieprawidłowości w samych umowach kredytowych. Możliwe jest również złożenie wniosku o restrukturyzację zobowiązania lub, w niektórych przypadkach, utrzymanie sankcji kredytu darmowego. Pamiętaj jednak, że klucz do skutecznej obrony przed roszczeniami banku leży w dokładnym monitorowaniu całego procesu, włącznie z terminowym reagowaniem na wszelkie pisma, takie jak nakazy zapłaty. Ignorowanie takich dokumentów może prowadzić do skomplikowanych konsekwencji prawnych, w tym do utraty możliwości podważania roszczeń banku. Pomoc prawna jest nieoceniona w tych sytuacjach i może zdecydowanie pomóc w obronie przed roszczeniami banku.

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Sprawdź jakie błędy popełniają banki i jak je wykorzystać w sporze sądowym z wierzycielem […]

Skontaktuj się z nami