Windykacja Kruk

Windykacja Kruk to nazwa kojarzona głównie z twardym i bezlitosnym odzyskiwaniem należności. To jedno z najpopularniejszych skojarzeń dłużników=. Niemniej jednak, firma KRUK dokonała znaczących zmian w swoim podejściu do windykacji, aby przełamać ten stereotyp. W latach 90. firma częściowo sama przyczyniła się do utrwalenia negatywnego wizerunku, wykorzystując nieświadomość dłużników w zakresie ich praw.

Jakie metody ma windykacja Kruk?

Współczesna windykacja Kruk prezentuje jednak zupełnie inną twarz. W porównaniu do agresywnych „młodych wilków” na rynku, metody Kruka możemy nazwać naprawdę polubownymi i ugodowymi.  Gdyby Kruk poszedł o krok dalej i zmienił nazwę na mniej agresywnego ptaka (pamiętajmy, że Bocian już jest zarezerwowany) to wieścimy im jeszcze większy sukces i nagrodę Nobla w dziedzinie windykacji. Dzień dobry, tu firma Gołąbek. Przyszliśmy po Twój dług. Przyznacie, że takie wezwanie do zapłaty aż samo prosi się do zrealizowania?

W porównaniu do kancelarii windykacyjnych, które stosują coraz bardziej zastraszające metody, Kruk wyróżnia się klasą. Windykacja Kruk nie nazwie Cię oszustem finansowym, jak swego czasu swoich klientów nazywało Centrum Rozwiązań Kredytowych i Szybka Gotówka.

Windykacja Kruk

Kierowane przed windykację Kruk wezwania do zapłaty będą cechować się starannością w zredagowaniu. Całkowicie odmienną metodę windykacji swego czasu miała Ekassa, która uczyła się od najlepszych i nazywała dłużników oszustami finansowymi, a przy okazji zapominała wskazywać na poprawne imię oraz nazwisko adresata wiadomości.

Kruk windykacja

Windykacja terenowa Kruk

Warto zwrócić uwagę na windykację terenową prowadzoną przez Kruk. W przeciwieństwie do niektórych firm, które wykorzystują straszliwe historie o windykatorach, Kruk posiada rzeczywistych pracowników terenowych. Często panuje jednak nieporozumienie wobec ich roli. Ci pracownicy, w przeciwieństwie do stereotypowych obrazów „panów bez karku” nie straszą dłużników, lecz podejmują z nimi rozmowy jak z klientami, których trzeba szanować. Ich celem jest osiągnięcie porozumienia, a nie wywoływanie strachu i agresji. Nie wierz więc w historię dłużników, którzy opisują na internetowych forach drzwi swojego domu, które są oklejone wezwania do zapłaty z windykacji Kruk.

Czy odwiedzi mnie windykator z Kruka?

Często dłużnicy obawiają się windykacji terenowej Kruk, nawet jeśli nigdy nie mieli z nią bezpośredniego kontaktu. Niestety, jest to zasługa innych firm windykacyjnych, które skutecznie zastraszyły dłużników, tworząc wokół tej formy windykacji polubownej negatywny wizerunek. Jednak pracownicy Kruk wykonujący zadania windykacji terenowej to normalni ludzie, których wiąże kodeks etyczny ich pracodawcy. Ich celem jest osiągnięcie porozumienia, a nie stosowanie przemocy czy agresji.

Pozew od Kruka. Jak się odwołać?

KRUK korzysta również z procedur sądowych i współpracuje z komornikami w celu odzyskania długów. Jednak przed tym etapem firma podejmuje wiele innych działań, dążąc do polubownego załatwienia sprawy.  Jeśli dłużnik nie wykazuje chęci spłaty zadłużenia, to windykacja Kruk może podjąć działania prawne. Proces ten rozpoczyna się od wniesienia pozwu do sądu i uzyskania nakazu zapłaty. Dopiero wtedy, jeśli dłużnik nie zgłosi sprzeciwu wobec nakazu zapłaty, sprawa trafia do komornika. Warto zauważyć, że windykacja Kruk jest procesem stopniowym i minie wiele miesięcy do tego, aby Kruk nasłał na Ciebie komornika. Nawet w momencie uzyskania przez Kruk nakazu zapłaty możliwie jest porozumienie z wierzycielem.  Jeśli dłużnik nie podpisze ugody ani nie złoży sprzeciwu od nakazu zapłaty, Kruk może oddać sprawę do komornika sądowego. Cały proces od zakupu długu przez Kruk do oddania sprawy komornikowi trwa zazwyczaj minimum pół roku, a czasami nawet i dłużej – wszystko zależy od tego, jakie kroki w międzyczasie podejmie dłużnik i jak sąd rozpatruje jego sprawę.

Ugoda z windykacją Kruk

W przypadku, gdy dłużnik przegapi możliwość unieważnienia nakazu zapłaty, a komornik już podjął działania egzekucyjne, wiele osób zastanawia się, czy nadal można negocjować ugody z Krukiem. Odpowiedź na to pytanie jest indywidualna i zależy od konkretnej sytuacji. Istnieje szansa na uzyskanie porozumienia z firmą windykacyjną Kruk, nawet jeśli komornik już zajął wynagrodzenie lub konto dłużnika. Ugodę z windykacją Kruka można podpisać również w przypadku, gdy dłużnik podjął obronę, która okazała się nieskuteczna. Prawomocny wyrok sądu, który orzeka o obowiązku zapłaty na rzecz Kruka, nie zamyka drogi do złożenia wniosku o rozłożenie wyroku na raty. Sęk w tym, że ugoda obejmować będzie także koszty procesu. Dłużnik uniknie jednakże wysokich kosztów egzekucji, jeśli zdecyduje się na zawarcie z windykacją Kruk ugody po przegranej sprawie.

Czy warto rozmawiać z windykacją Kruk?

Opinie na temat windykacji Kruk w internecie są zróżnicowane. Jednak w porównaniu do innych firm windykacyjnych, oceny klientów są stosunkowo wysokie. Kruk nie stosuje nielegalnych metod, takich jak wysyłanie wiadomości SMS w których windykator straszy dłużnika złożeniem zawiadomienia o wyłudzeniu pożyczki,  a podpisanie ugody może całkowicie zakończyć proces windykacji.

Długoterminowa strategia Kruka opiera się na budowaniu pozytywnego wizerunku i zaufania. Firma zdaje sobie sprawę, że zadowoleni klienci są bardziej skłonni do spłaty swoich zobowiązań. Dlatego też, nawet w trakcie procesu egzekucyjnego, Kruk podejmuje próby porozumienia w sprawie długu. Jest to doskonała okazja dla dłużników, aby zakończyć swoje zadłużenie w sposób polubowny i uniknąć dalszych konsekwencji prawnych.

Opinie na temat windykacji Kruk

Opinie klientów na temat windykacji Kruka są istotnym wskaźnikiem skuteczności i profesjonalizmu firmy. Wielu dłużników docenia faktyczne zaangażowanie pracowników Kruka w negocjacje oraz ich uprzejmość i profesjonalizm podczas kontaktu. Firma ta stara się budować długotrwałe relacje z klientami i dąży do znalezienia optymalnych rozwiązań dla obu stron.

Dług w windykacji Kruk – gdzie szukać pomocy?

Dla osób mających długi w Kruk SA istnieje wiele możliwości rozwiązania problemu. Bez względu na etap postępowania windykacyjnego, warto podjąć próbę negocjacji z firmą Kruk w celu osiągnięcia korzystnej ugody. Plan Spłaty pomaga dłużnikom w negocjacjach z windykacją Kruk. Z naszą pomocą udaje się umorzyć nawet kilkadziesiąt procent pierwotnego zobowiązania i to bez przedłużającego się procesu sądowego! Jeśli jednak chciałbyś zaryzykować procesem sądowym z Krukiem, tak i w tej kwestii jesteśmy gotowi aby Ci pomóc. Specjalizujemy się w obronie procesowej dłużników także w sprawach z powództwa funduszu Prokury, który jest reprezentowany przez KRUK SA.

Nie taki Kruk straszny, jakim go malują, ale…

Oczywiście Kruk to nie tylko same pozytywy.  Podczas procesu sądowego, Kruk przedkłada dowody w postaci zawartej z pożyczkodawcą umowy cesji. Niekiedy Kruk skupuje takie pożyczki jak na przykład Zaplo, które cechują się ogromnymi kosztami pozaodsetkowymi. Norma było udzielanie przez Zaplo pożyczek w zastrzeżeniem prowizji, która wynosiła 100 % kapitału pożyczki! Takie pożyczki udzielane były częstokroć bez zbadania zdolności kredytowej konsumenta.

Sam schemat działania zarówno pożyczkodawcy, jak i KRUK SA, jest szeregiem czynności obchodzących przepisy obowiązującego prawa. Pożyczkodawca udziela pożyczek konsumentom bez oceny zdolności kredytowej, zastrzega ogromne i nie znajdujące poparcia koszty pozaodsetkowe, natomiast KRUK skupuje takie wierzytelności, mimo, że przestrzega „Zasad Dobrych Praktyk” opisanych przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych[1]:

Windykacja terenowa kruk

W przywołanych „Zasadach Dobrych Praktyk” czytamy, że „kredytodawca nie udziela kredytu klientowi, jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny zdolności kredytowej, uwzględniającej posiadane już przez niego produkty kredytowe, ustali, że klient nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, wynikających z zawieranej umowy.”. W rozdziale dotyczącym zasad dobrych praktyk zarządzania wierzytelnościami wskazano zaś „przed podjęciem czynności windykacyjnych przedsiębiorstwo zarządzające wierzytelnościami przeprowadza badanie jakości wierzytelności w zakresie praktyk naruszających interesy konsumentów”.

 Dla windykacji Kruka wysokie koszty pożyczki nie są jednak czymś nielegalnym i z chęcią opisuje to w kierowanych do sądu pismach procesowych.

Jeśli kwestionujesz swoje zobowiązanie i nie chcesz dogadywać się z windykacją KRUK – pozostaje Ci walka w sądzie. O tym jednak napiszemy w kolejnej wpisie dotyczącym Kruka!

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] się z nowym wierzycielem i chcesz spłacić swój dług. W takim przypadku możemy zaoferować Ci pomoc w negocjacjach. Po negocjacjach z Krukiem, Twój dług albo ulegnie redukcji, albo zostanie rozłożony na wygodne […]

trackback

[…] dłużniczki, że zdecydowanie polepszyła się jej sytuacja procesowa. Kruk, który reprezentuje Prokurę, najpewniej pozwie naszą klientkę. Z doświadczenia jednak wiemy, że cesje z Innovatio Risk […]

Skontaktuj się z nami