Dług w Ultimo – jak wygrać z Ultimo? Jeżeli zadajesz sobie takie pytanie o i czy w ogóle fundusz wysuwa wobec Ciebie zasadne roszczenie o zwrot jakiegoś długu, to dobrze trafiłeś. W tym wpisie przekonamy Cię, że Twój nowy wierzyciel, czyli Ultimo Portfolio Investment z siedzibą w Luksemburgu nie zawsze posiada pewne podstawy do tego, aby żądać od Ciebie zapłaty.

Jak wygrać z Ultimo – czyli kilka etapów windykacji wrocławskiej firmy

Dłużnicy często pytają: „Ultimo co to za firma?”. Trzeba odróżnić kilka podmiotów, z którymi spotkasz się w przypadku, gdy firma Ultimo kupi Twój dług. Pierwszy podmiot, to Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. – czyli fundusz inwestycyjny, który skupuje, na mocy cesji wierzytelności, niespłacone zadłużenia wynikające m. in. z zawartych pomiędzy pożyczkobiorcami, a konsumentami, umów pożyczkowych. Oczywiście nie jest to regułą, gdyż fundusz Ultimo może równie dobrze nabyć prawa do dochodzenia od Ciebie niespłaconego kredytu bankowego, czy też niespłaconego abonamentu za usługi telekomunikacyjne. Podobnym podmiotem jest Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu. W rodzinie „Ultimo” działa również TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie. Ten ostatni fundusz skupuje zadłużenia, które wynikają z umów zawartych pomiędzy TAKTO Finanse sp. z o.o., a konsumentami.

Dług w Ultimo S.A. – firma windykacyjna z Wrocławia

Kolejną spółką jest firma Ultimo, która działa w formie spółki akcyjnej. Ultimo S.A. powołano do obsługi wierzytelności, które kupuje fundusz z siedzibą w Luksemburgu. Spółka ma siedzibę we Wrocławiu. I to z Wrocławia będą przychodzić do Ciebie ponaglenia o spłatę zobowiązania, telefony od windykacji, czy też w końcu we Wrocławiu dojdzie do sporządzenia pozwu, w przypadku, gdy windykacja polubowna firmy Ultimo okaże się bezskuteczne. I tutaj na scenę wchodzi kolejny podmiot, Kancelaria Prawna K. Buczek i Wspólnicy sp. k., która obsługuje wierzytelności na drodze sądowej.

Ilość podmiotów, które związane są z grupą kapitałową Ultimo może przyprawić o ból głowy. Dla uproszczenia piszemy więc, że Twoje długi skupuje Ultimo z Wrocławia – mamy wtedy na myśli wszystkie fundusze, które działają w ramach grupy.ti

Dług w Ultimo

Etap I – powstanie zobowiązania

Oczywiście musi dojść do podpisania umowy, zanim Ultimo roszczenie z takiej umowy miałoby wykupić. Zazwyczaj jest tak, że Ultimo kupuje roszczenia, które wynikają z umów nieobsługiwanych w terminie. Niemniej nie jest to regułą. Być może umowa została zawarta ze spółką Takto. Jeśli przejrzysz swoją umowę, to zobaczysz tam zapis informujący Cię o cesji zobowiązania do funduszu Takto. Jak widzisz więc, nie musisz mieć niespłaconego zobowiązania, a nawet uiścić pierwszej raty wynikającej z harmonogramu, a już może dojść do cesji wierzytelności! Nierzadko Ultimo kupuje roszczenia także w trakcie procesu sądowego, gdy bank, lub firma pożyczkowa pozywa Cię o zwrot pieniędzy.

Sama umowa przelewu wierzytelności stanowi wzorzec, który jest każdorazowo wypełniany o dane dotyczące ceny za pakiet Umowę podpisują umocowane do tego osoby, które działają z ramienia pierwotnego wierzyciela oraz funduszu Ultimo. Twoje zobowiązanie nie będzie wskazane w samej treści umowy cesji. Do każdej takiej umowy bowiem przygotowywany jest załącznik, w którym – w formie tabelarycznej – wskazuje się podstawowe dane identyfikujące dłużnika, rodzaj umowy i jej numer, składniki zobowiązania, czy też datę wymagalności.

Etap II – Ultimo zakupuje pakiet wierzytelności

Skoro istnieje już zobowiązanie, które może być przedmiotem sprzedaży, to czas na to, aby Ultimo przedstawiło swoją ofertę. Nie jesteś wybrańcem – Ultimo, składając ofertę zakupu wierzytelności, chce zakupić cały ich pakiet, idący w tysiące sztuk. co najważniejsze – nie masz wpływu na to, czy Twój dług zostanie sprzedany. Twoja zgoda na cesję wierzytelności nie jest wymagana. Dług więc może być sprzedawany tyle razy, ile razy znajdzie się na niego kupiec.

Firma windykacyjna Ultimo

Skoro Ultimo nie prowadzi działalności charytatywnej i chce na transakcji zarobić (wbrew temu, co Ultimo pisze na swojej stronie, ich głównym celem jest zarabianie, a nie pomóc osobom zadłużonym), to wiadomym jest fakt, że nie zaproponuje za pakiet wierzytelności 100 % wartości niespłaconych długów. Zazwyczaj cena za taki pakiet, o dziwo, jest bardzo niska i może wynosić na przykład 15% wartości długów. Zyskiem dla Ultimo będzie więc 85% wartości długów, gdyby wszyscy dłużnicy określeni w pakiecie wierzytelności spłacili swój dług co do grosza. Prawda, że brzmi to co najmniej jak opłacalny biznes? I w rzeczywistości tak jest. Ultimo plasuje się w czołówce polskich firm windykacyjnych, ustępując jedynie Krukowi pod względem obrotów. Ultimo firma windykacyjna to poważny gracz na rynku. I

Etap III – Ultimo zawiadamia o zakupie Twojego długu

W kolejnym etapie,  Ultimo zawiadomi Cię o zakupie Twojego zadłużenia.  Zawiadomienie jest konieczne, gdyż do tego momentu spłaty trafiały do pierwotnego wierzyciela i na konto wskazane w umowie pożyczkowej, czy też kredytowej.  W zawiadomieniu o cesji wierzytelności od Ultimo znajdziesz szereg informacji, dzięki któremu będziesz wiedział:

  • należność z jakiej umowy została zakupiona przez Ultimo

  • Jak wyglądają składowe Twojego zadłużenia

  • W jaki sposób możesz skontaktować się z nowym wierzycielem, by ustalić szczegóły dotyczące spłat.

Jak zareagować na pismo od Ultimo?

Jeśli otrzymałeś zawiadomienie o przeniesieniu wierzytelności do Ultimo, to po krótkiej analizie treści zobowiązania będziesz wiedział, jakie zobowiązanie zostało sprzedane do funduszu Ultimo. Będziesz mógł ustalić kilka faktów, które później będą miały wpływ na to, jaką drogę działania obejmiesz. Wezwanie do zapłaty z Ultimo potraktuj nie jako ostateczność, ale jako początek rozwiązania Twoich problemów. Ważne będzie ustalenie:

 

 

Bogatszy o taką wiedzę możesz zdecydować, czy negocjować z funduszem spłatę zobowiązania w ratach – przy umorzeniu części zobowiązania, czy być może korzystniejsze dla Ciebie będzie czekanie na pozew zapłaty od Ultimo i złożenie zarzutów w sądzie. Możliwe, że roszczenie o zwrot długu jest przedawnione. Być może koszty pożyczki są na tyle wysokie, że zasadna będzie ich redukcja w sądzie. Jest też opcja, że Twoja umowa jest wadliwa i będziesz mógł zamienić pożyczkę w całkowicie darmową.

Czy Ultimo może oddać sprawę do komornika? Odpowiedź jest twierdząca. Komornik pojawi się na Twoim koncie jednak jedynie, gdy pozostaniesz bierny i nie podejmiesz żadnych działań.

Wszystko zależy od  Twojej indywidualnej sytuacji

Powierzając nam swoją sprawę z Ultimo masz gwarancję wyboru najlepszego rozwiązania, które zaoferują Ci współpracujący z nami prawnicy. Zobacz, co możemy Ci zaoferować:

  • sprawdzimy, czy zasadne jest wysuwanie przez Ultimo wobec Ciebie roszczenia o zwrot długu

  • przeanalizujemy Twoją umowę pożyczki, by sprawdzić, czy w potencjalnym sporze sądowym możliwa jest redukcja Twojego zadłużenia

  • sprawdzimy, czy sprawę możemy zakończyć na drodze polubownej w ten sposób, że nie zapłacisz już więcej ani złotówki
  • będziemy negocjować w Twoim imieniu spłatę, jeśli posiadasz poduszkę finansową, która umożliwi Ci jednorazową spłatę części zobowiązania. Gwarantujemy, że Twój dług zmniejszy się i to o kilkadziesiąt procent!

  • ocenimy, czy w Twoim sądzie rejonowym będą szanse na wygraną z Ultimo

  • Jeśli toczy się wobec Ciebie egzekucja komornicza z wniosku Ultimo – sprawdzimy, czy jest zasadna, a jeśli tak, przeanalizujemy, czy wysokość pobieranych od Ciebie kwot jest zgodna z prawem

Będziemy reprezentować Cię w sądzie, kiedy otrzymasz pozew od Ultimo lub nakaz zapłaty z sądu

Specjalnie dla naszych klientów uruchomiliśmy promocję – na hasło „wygram z Ultimo” sprawę na etapie sądowym obsługujemy bez opłaty wstępnej! Jedyny koszt, jaki zapłacisz za reprezentację w sądzie, to 10% premii od kwoty, którą uda się nam oddalić.

Potencjalne ryzyko związane ze sprawą sądową

Oczywiście nie możemy Ci zagwarantować, że Twoja sprawa z Ultimo będzie wygrana. Podjęcie obrony procesowej wiążę się z pewnym ryzykiem. Tym ryzykiem jest zwiększenie się ostatecznie wysokości długu o koszty zastępstwa procesowego oraz dalsze odsetki za opóźnienie.

Z doświadczenia wiemy jednak, że w sprawach przeciwko konsumentom, które wytacza Ultimo, podnieść można całą gamę zarzutów procesowych, które w konsekwencji pozwalają cieszyć się wygraną – i to nawet w całości!

Nie damy Ci gwarancji wygranej w sądzie. Dostaniesz od jednak gwarancję na to, że Twoja sprawa zostanie poprowadzona z należytą starannością i zrobimy wszystko, aby zredukować Twoje zadłużenie.

Nawet, gdyby Sąd nie uznał naszych argumentów i zasądził roszczenie, będziemy składać apelację – jeśli oczywiście będą ku temu podstawy. Pomożemy Ci również w negocjacjach z Ultimo, w razie, gdyby doszło do zasądzenia.

Dług w Ultimo zakończony pozwem o zapłatę – jak zareagować?

W związku z masowym procesem zakupu wierzytelności firmy windykacyjne takie jak Ultimo nie dopełniają wszystkich wymaganych przez prawo formalności związanych z cesją wierzytelności. Niekiedy pożyczkodawca pierwotny nie przekazuje kompletu dokumentów, a podczas procesu Ultimo nie potrafi wykazać, że nie należy im się akurat taka kwota, jak wskazana w pozwie. Co bardzo istotne – część roszczeń, które obsługuje Ultimo jest przedawniona. Możemy pomóc Ci nawet w sytuacji, która na pierwszy rzut oka wydaje się bez wyjścia.

Sprawdź, jak skończyła się historia Pani Moniki. Pani Monika posiadała niespłacony kredyt w jednym z wiodących banków w Polsce. Niestety, ale problemy finansowe uniemożliwiły spłatę rat w terminie określonym w harmonogramie kredytu. Bank po nieudanej egzekucji postanowił sprzedać roszczenie do Ultimo. Zaznaczyć trzeba, że dług w momencie sprzedaży do Ultimo był przedawniony. Pani Monika, która nie była świadoma tego, że taki zarzut może podnieść, podpisała z Ultimo ugodę. Przez pewien czas raty wynikające z zawartej ugody były przez Panią Monikę spłacane w terminie. Niestety, ale kolejne przejściowe problemy okazały się barierą nie do przejścia i fundusz Ultimo pozwał Panią Monikę o zapłatę do Sądu Rejonowego w Nowej Soli.

Przed Sądem Rejonowym udało się jednak skutecznie podważyć zawartą ugodę, co w konsekwencji przeważyło na oddaleniu powództwa w całości.

Pozew od Ultimo

Pani Monika po zalogowaniu się na swoje konto e-ultimo zobaczyła, że już żadnego długu w Ultimo nie ma!

zadłużenie w Ultimo

Jeśli i Ty otrzymałeś(aś) zawiadomienie o cesji wierzytelności do Ultimo – daj nam znać. Wystarczy, że użyłeś poniższego łącza, które przekieruje Cię do formularza kontaktowego.

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] etapie postępowania odwoławczego. Tak, Efficenter – w przeciwieństwie na przykład do Kruka i Ultimo – składa apelacje od przegranych wyroków (i niestety, ale niekiedy udaje im się taką apelację […]

trackback

[…] Ultimo, jako nabywca wierzytelności, może pozwać dłużnika do sądu w celu odzyskania niespłaconego długu. Najczęściej dłużnik […]