Drzwi do celi więziennej z kłódką w zamku. Drzwi wykonane są z szarego metalu. W tle widoczne są ciemne ściany z cegły.

Czy za długi można iść do więzienia? To pytanie nurtuje wielu zadłużonych, którzy obawiają się konsekwencji zaniechania spłaty swoich długów. Więzienie za długi to realne zagrożenie w pewnych sytuacjach. Zrozumienie, za jakie długi można trafić do więzienia, jest kluczowe dla unikania tego typu problemów.

Czy za długi można iść do więzienia?

W obecnym stanie prawnym więzienie za długi jest możliwe, ale tylko w określonych przypadkach. Nie każda forma zadłużenia może prowadzić do konsekwencji w postaci kary pozbawienia wolności. Prawo przewiduje więzienie za długi jedynie w sytuacjach, gdy zadłużenie wiąże się z przestępstwem lub rażącym zaniedbaniem.

Niespłacony kredyt a więzienie

Zapewne wielu z Was otrzymało od windykacji wiadomość, w której wierzyciel wskazuje, że w związku z brakiem spłaty zadłużenia wynikającego z zawartej umowy pożyczki, powiadomi o tym fakcie prokuraturę. Niekiedy wprost dłużnika w takim wiadomościach nazywa się „oszustem finansowym”. Wiadomości sms od wierzyciela informują o problemach z policją, czy też o podejrzeniu wyłudzenia zgodnego z art. 286 § 1 kodeksu karnego. Takie wiadomości mają na celu jedynie wywarcie na dłużniku presji. Ma to zmusić do spłaty zobowiązania i są niczym innym, jak nieuczciwą praktyką rynkową i łamaniem przez wierzyciela obowiązującego prawa.

Niespłacona pożyczka to nie oszustwo

Za niespłaconą pożyczkę nie można pójść do więzienia. Niespłacony kredyt to jedynie perspektywa wypowiedzenia umowy, windykacji, a w dalszej kolejności egzekucji komorniczej, w przypadku, gdy dłużnik nie zareaguje na nakaz zapłaty z sądu. Są oczywiście pożyczkodawcy, którzy namiętnie wykorzystują nieświadomość dłużnika i składają zawiadomienie na policję o wyłudzeniu pożyczki przez ich klienta (m. in. Profi Credit, Provident, czy też Kasomat w latach, gdy prowadził działalność). Robią to nawet w trakcie trwania sprawy cywilnej. Celem takiego działania jest oczywiście nakłonienie dłużnika do zapłaty. Bezwzględnie w przypadku wezwania na policję w celu złożenia zeznań trzeba posiłkować się pomocą profesjonalnego prawnika.

Znamy przypadki, gdy dłużnik przyznawał się na etapie składania zeznań, że wyłudził pożyczkę. Dlaczego? Bo zjadł go stres i przerosła go sytuacja. Z prawnikiem, który wie, jak postępować w tego typu sytuacjach, postępowanie przed policją zakończy się umorzeniem. Z kolei sprawa znajdzie finał w wyroku wydanym przez sąd cywilny, a nie karny. Napisz do nas, jeśli potrzebujesz pomocy w takiej sytuacji – nasi prawnicy są gotowi wesprzeć  Cię  i zapewnić odpowiednie doradztwo prawne.

Pamiętaj, że:

 • To na pożyczkodawcy ciąży obowiązek zbadania Twojej zdolności kredytowej. Nikt nie może czynić Tobie zarzutu w przypadku, gdy w sposób zgodny z prawdą wykazałeś swoje zarobki i pożyczkodawca udzielił Ci pożyczki, a Ty – wobec przejściowych problemów finansowych – zaprzestałeś spłaty zobowiązania.
 • Nie można mówić o oszustwie celem uszczuplenia majątku pożyczkodawcy, jeśli w momencie zawarcia umowy pożyczkowej miałeś zamiar wypełnić swoje zobowiązanie. Utracenie możliwości płatniczych w trakcie realizacji spłat nie jest popełnieniem przez Ciebie przestępstwa.

Za jakie długi można iść do więzienia?

Więzienie za długi jest przewidziane przede wszystkim za te, które wynikają z nieprzestrzegania przepisów prawa karnego lub skarbowego. Oto kilka przykładów:

 • dług alimentacyjny – niezapłacone alimenty to jeden z najczęstszych powodów, dla których można trafić do więzienia. Uporczywe unikanie płacenia alimentów może skutkować karą pozbawienia wolności,
 • dług podatkowy – osoby uchylające się od płacenia podatków lub zaniżające ich wysokość mogą zostać skazane na więzienie,
 • niezapłacona kara grzywny – nieuregulowanie zasądzonej grzywny może prowadzić do zamiany kary na karę pozbawienia wolności,
 • uchylanie się od egzekucji komorniczej – aktywnie unikanie egzekucji komorniczej, na przykład poprzez ukrywanie majątku, może skutkować więzieniem.

Dług alimentacyjny a więzienie

Niepłacenie alimentów to poważny problem społeczny. Zgodnie z polskim prawem, uporczywe unikanie płacenia alimentów może prowadzić do kary pozbawienia wolności. Art. 209 kodeksu karnego przewiduje sankcje dla osób, które nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, narażając w ten sposób osoby uprawnione na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Więzienie za długi alimentacyjne jest więc realnym zagrożeniem dla tych, którzy notorycznie nie płacą zasądzonych kwot. Brak spłaty alimentów stanowi przestępstwo dopiero, gdy zwłoka w płatnościach alimentów przekroczy 3 miesiące. Znamiona przestępstwa będą wypełnione w przypadku istnienia długiej przesłanki, mianowicie wykazania złej woli sprawy. Jeśli więc posiadasz zdolność do zapłaty zasądzonych alimentów, a uchylasz się od tego obowiązku wobec braku usprawiedliwionej przyczyny, takiej jakiej na przykład pobyt w szpitalu, to może grozić Ci pobyt w więzieniu.

W przypadku, gdy będziesz unikać zapłaty alimentów, grozi Ci:

 • grzywna,
 • kara ograniczenia wolności,
 • kara pozbawienia wolności do dwóch lat.

Aby uniknąć więzienia, musisz spłacić dług alimentacyjny w terminie miesiąca od otrzymania wezwania do zapłaty zaległych alimentów.

Dług podatkowy a więzienie

W pewnych przypadkach wykroczenie oraz przestępstwo skarbowe może narazić dłużnika na karę w postaci pozbawienia wolności. Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna. Do takiego wykroczenia dochodzi w przypadku, gdy dłużnik, poprzez swoje świadome działanie, naraża Skarb Państwa na straty, które nie są wyższe, aniżeli pięciokrotność pensji minimalnej. Jeżeli suma strat wyniesie więcej, niż pięciokrotność pensji minimalnej, mamy do czynienia z przestępstwem które podlega karze opisanej w art. 54 kodeksu karnego skarbowego.  Taką karą będzie albo grzywna, albo kara pozbawienia wolności.

Niezapłacona kara grzywny a więzienie

Niezapłacenie zasądzonej grzywny to kolejna sytuacja, która może skutkować więzieniem. Jeśli dłużnik nie uiści nałożonej kary pieniężnej, sąd może zarządzić jej zamianę na karę pozbawienia wolności. Jest to mechanizm stosowany w sytuacjach, gdy inne środki egzekucji okazują się nieskuteczne. Więzienie za niezapłaconą grzywnę jest ostatecznością. Tylko uporczywy brak spłaty grzywny może wiązać się z zamianą tej kary na karę pozbawienia wolności. Najpierw grzywna będzie egzekwowana z majątku dłużnika. Jeśli to nie przyniesie efektu, tak sąd orzeknie o zamiany grzywny na wykonanie przez dłużnika pracy społecznej. Jeśli dłużnik nie wywiążę się z obowiązku nałożonego przez sąd, to dopiero w tym przypadku może dojść do skazania dłużnika na karę pozbawienia wolności. Jednak na karę nie dłuższą, niż 30 dni pozbawienia wolności.

Uchylanie się od egzekucji komorniczej a więzienie

Aktywne unikanie egzekucji komorniczej poprzez ukrywanie majątku lub inne działania mające na celu uniemożliwienie komornikowi wykonania jego obowiązków jest przestępstwem. W konsekwencji osoba ukrywająca majątek może trafić do więzienia. To jedyny przypadek w którym niespłacony kredyt konsumencki – pośrednio – może stanowić podstawę do orzeczenia wobec dłużnika kary pozbawienia wolności.

Ukrywać majątek można na wiele sposobów, a czynności penalizowane przez kodeks karny to na przykład:

 • sprzedaż majątku – w sytuacji, kiedy posiadasz wartościowe przedmioty, a nie wskażesz ich w wykazie majątku, który należy przedstawić komornikowi, a następnie w skutek sprzedaży ukryjesz akt posiadania otrzymanych za sprzedany przedmiot pieniędzy,
 • przepisanie majątku – w przypadku, gdy będąc świadomy nadchodzących problemów finansowych przepisujesz swój majątek na członków rodziny, uniemożliwiając wierzycielowi egzekucję. Takie przepisanie majątku jest oczywiście pozorne i ma na celu jedynie uniknięcie konsekwencji egzekucji komorniczej. Wierzyciel posiada jednak stosowne narzędzie, które oznacza konieczność złożenia sprawy w sądzie – to tak zwana skarga paulińska. W przypadku uznania przez sąd, że skarga jest zasadna, wierzyciel będzie uprawniony do prowadzenia egzekucji komorniczej z przedmiotów zbytych przez dłużnika poprzez czynność, która została uznana przez sąd za bezskuteczną.  Wierzyciel, aby jego skarga pauliańska była skuteczna, musi wykazać, że:
  • dłużnik, który dokonał czynności prawnej (na przykład darowizna mieszkania na rzecz córki dłużnika) stał się niewypłacany,
  • dłużnik działa z pełną świadomością, to znaczy, że czynność, której dokonywał, miała na celu pokrzywdzenie wierzycieli, osoba trzecia (na przykład obdarowana córka dłużnika) wiedziała o tym, że dłużnik dokonuje czynności w celu ukrycia majątku, lub mogła się dowiedzieć o tym fakcie, przy zachowaniu staranności
 • ukrywanie majątku – próby udowodnienia, że Twój majątek nie należy do Ciebie – dłużnik często wywozi swój majątek do rodziny, czy też osób znajomych, a komornik, który dokonuje zajęcia ruchomości nie jest świadomy tego faktu,
 • ukrywanie wysokości wynagrodzenia – sytuacja, gdy „na papierze” otrzymujesz od pracodawcy niższą kwotę, aniżeli wynagrodzenie, które rzeczywiście wypłaca Ci pracodawca – część kwoty za wykonaną pracę otrzymasz wtedy „na czarno”, aby komornik nie mógł ich zająć.

Podsumowanie

Więzienie za długi jest możliwe, ale dotyczy tylko określonych sytuacji. Głównie są związane z przestępstwami skarbowymi lub rażącym zaniedbaniem obowiązków finansowych, takich jak alimenty. Ważne jest, aby zadłużeni byli świadomi swoich obowiązków i konsekwencji unikania płatności. Jak zatem zapobiegać problemom z długami? Najprościej poprzez terminowe regulowanie zobowiązań i unikanie działań sprzecznych z prawem. To klucz do uniknięcia więzienia za długi.

Plan Spłaty oferuje profesjonalne doradztwo i pomoc.  Naszymi działaniami wspieramy proces jakim jest wyjście z długów, dzięki czemu można uniknąć poważnych konsekwencji, jak więzienie za długi.  Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać bezpłatną konsultację i dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Skontaktuj się z nami