Jak wygrać z Ultimo

Jak wygrać w sądzie Ultimo?

Jak skutecznie stawić czoła roszczeniom Ultimo Portfolio Investment S.A.? Pierwszym krokiem – i co do zasad najważniejszym – jest analiza otrzymanych od wierzyciela dokumentów.  Ignorowanie otrzymywanych dokumentów i zakładanie, że problem sam się rozwiąże, jest najgorszą z możliwych strategii.  Nie ignoruj zawiadomienia o cesji od wierzyciela (jeśli oczywiście takie otrzymasz) i sprawdź, jakie zadłużenie zakupił fundusz Ultimo.

Nasze doświadczenie pokazuje, że konfrontacja sądowa z Ultimo może być skuteczna. Firma ta często nabywa wierzytelności o wątpliwym statusie prawnym, które mogą być zawyżone lub trudne do udowodnienia w sądzie z powodu braków w  dokumentacji. Dlatego też niekiedy zasadnym będzie oczekiwanie na pozew od Ultimo i obrona procesowa. Pamiętaj jednak, że jeżeli w ciągu 14 dni nie zostanie wniesiony sprzeciw, nakaz zapłaty staje się prawomocny, a to otwiera drogę do egzekucji komorniczej.

Znaczenie terminowego reagowania na korespondencję sądową

Ważne jest, aby całą korespondencję sądową poddać szczegółowej analizie przez specjalistów od oddłużania. Jako przykład może posłużyć przypadek naszego klienta, który nie złożył w terminie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Egzekucja komornicza wszczęta przeciwko dłużnikowi doprowadziła do zaspokojenia części roszczenia. Po tym, jak dłużnik zgłosił się do nas, dokonaliśmy analizy sytuacji i doszliśmy do wniosku, że możliwe jest złożenie sprzeciwu. Mimo, że nakaz został doręczony na prawidłowy adres zamieszkania dłużnika!

Sprawa z Ultimo w sądzie

E-sąd przekazał sprawę do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Zgodnie z procedurą, wierzyciel w terminie 14 dni musiał uzupełnić braki formalne pozwu i przedstawić dowody, które powołał w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Analiza prawna roszczeń Ultimo

Sąd przesłał nam dokumenty, podjęliśmy odpowiednie kroki prawne, podnosząc szereg wątpliwości co do roszczeń powoda. Ultimo powoływało się na nabycie wierzytelności od operatora telekomunikacyjnego i przedłożyło szereg dokumentów, z których miało wynikać istnienie roszczenia.

Metody i narzędzia wykorzystywane w trakcie sprawy sądowej

Po analizie umowy cesji, umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i innych dokumentów, uznaliśmy, że powód nie udowodnił  istnienia roszczenia, ani jego wysokości. Stąd nasze stanowisko, że Ultimo nie posiadało żadnych uzasadnionych wierzytelności wobec pozwanego.

Skuteczne techniki argumentacji w sądzie

Jak wygrać z UltimoProces wymiany pism procesowych ujawnił, że strona przeciwna nie odniosła się do wszystkich naszych zarzutów. Ostatecznie Sąd Rejonowy oddalił powództwo Ultimo, co oznaczało zwycięstwo naszego klienta i brak obowiązku płacenia jakiejkolwiek kwoty na rzecz Ultimo. Nasze doświadczenie wskazuje, że procesy sądowe z firmami zajmującymi się masowym nabyciem wierzytelności często kończą się pomyślnie dla konsumentów, co potwierdza opisany przypadek.

Kluczowe wnioski z wygranego procesu

Co więcej, nasz klient nie dość, że wygrał w sądzie z Ultimo i pozbył się długu, tak stał się wierzycielem funduszu Ultimo! Wszystkie bowiem wyegzekwowane kwoty, w związku z oddaleniem powództwa funduszu, muszą wrócić do naszego klienta jako nienależne Ultimo świadczenie. Sprawdź dokładnie stan swoich spraw – być może i Ty nie zdołałeś odebrać kierowanego do Ciebie nakazu zapłaty, a teraz komornik sądowy zajął Twoje wynagrodzenie i rachunek bankowy.  Istnieje duża szansa na to, że uda się w Twojej sprawie złożyć sprzeciw, a co za tym idzie otrzymasz szansę na uczciwy proces w sądzie rejonowym, gdzie wierzyciel będzie musiał wykazać zasadność swoich racji.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Skontaktuj się z nami