wygrana w sądzie z Ultimo

Wygrana w sądzie z Ultimo po cesji wierzytelności to dobra wiadomość dla dłużnika

Należy podkreślić, że proces wychodzenia z długów wymaga nie tylko dużego nakładu pracy i cierpliwości, ale również wiedzy na temat swoich praw. Jedną z dróg redukcji zadłużenia jest obrona sądowa przed roszczeniem.

Cesja wierzytelności jest praktyką powszechnie stosowaną w obrocie prawnym

Polega ona na przeniesieniu przez wierzyciela swojego prawa do dochodzenia należności na rzecz osoby trzeciej, zwanego cesjonariuszem. W takiej sytuacji cesjonariusz staje się właścicielem wierzytelności, a dłużnik zobowiązany jest do regulowania swojego długu wobec niego. Ultimo to jedna z wielu firm, które skupuje niespłacone wierzytelności od wierzycieli. Kiedy dłużnik nie jest w stanie uregulować swojego zadłużenia, wierzyciel może sprzedać swoją wierzytelność firmie windykacyjnej, takiej jak Ultimo – więcej na temat cesji wierzytelności do Ultimo przeczytasz w specjalnie przygotowanym wpisie na naszym blogu.

Fundusz Ultimo zajmuje się skupem wierzytelności od różnych instytucji finansowych, w tym od banków i firm pożyczkowych, które udzielają krótkoterminowych pożyczek. Kiedy wierzyciel sprzedaje swoją wierzytelność firmie windykacyjnej Ultimo, ta firma staje się jej właścicielem a dłużnik jest zobowiązany do uregulowania swojego długu wobec Ultimo, a nie wobec pierwotnego wierzyciela. Warto zauważyć, że sam fakt nabywania wierzytelności przez fundusz Ultimo nie jest czymś niezwykłym czy nielegalnym. Skup wierzytelności jest legalnym biznesem i stanowi jedną z metod zarabiania pieniędzy na rynku finansowym.

Jednym z możliwych scenariuszy jest to, że Fundusz Ultimo nabył wierzytelności od Ferratum Bank. Ferratum Bank, jako instytucja finansowa, może sprzedawać swoje wierzytelności celu zredukowania ryzyka związanego z niespłacalnymi pożyczkami. Ferratum Bank to instytucja finansowa z siedzibą na Malcie, która specjalizowała się w udzielaniu krótkoterminowych pożyczek online,. Obecnie, ze względu na kryzys związany z epidemią koronowirusa, spółka zaprzestała udzielania pożyczek konsumentom. Być może właśnie ze względu na słabą kondycję finansową Ferratum Bank część niespłaconych zobowiązań sprzedało do funduszu Ultimo.

Ultimo pozywa dłużników do sądu, gdy w inny sposób nie udaje się odzyskać wierzytelności

W takiej sytuacji firma windykacyjna Ultimo zgłasza swoje roszczenia do sądu i domaga się od dłużnika uregulowania zaległych płatności. Tak było również w opisywanym przez nas przypadku. Ultimo – po cesji zobowiązania powstałego na podstawie zawartej umowy pomiędzy konsumentem a spółką Ferratum – pozwało naszą klientkę do sądu rejonowego.

Uznaliśmy wspólnie, że przedstawione dokumenty nie są na tyle solidne, aby móc jednoznacznie orzec, że Ultimo należy się kwota dochodzona pozwem

Pierwszym krokiem podjętym w sprawie była analiza dostarczonych przez Ultimo do sądu dokumentów. Analiza pozwu i dokumentów w Plan Spłaty nie polega jedynie na pobieżnym sprawdzeniu, jakie dokumenty załączone do pozwu, a na skupieniu się na szczegółach. Sprawdziliśmy, czy kwoty dochodzone pozwem znajdują uzasadnienie w dokumencie umownym. Sprawdziliśmy również, czy koszty pożyczki dochodzonej pozwem są zgodne z prawem i nie stanowią klauzuli niedozwolonej.

Pełnomocnik naszej klientki ocenił również, czy pozwana posiadała zdolność kredytową do zawarcia umowy o której mowa w pozwie. Zgromadziliśmy szereg dowodów (m. in. raport BIK pozwanej) w celu udowodnienia, że takiej zdolności pozwana nie posiadała. Kancelaria, która reprezentowała naszą klientkę, posiada bogate doświadczenie w tego typu sprawach. Wyroki zapadłe w podobnych sprawach stanowiły fundament zarzutów, które pozwana złożyła w odpowiedzi na pozew.

Ultimo żądało zwrotu pożyczki i wysokich kosztów

dodatkowo rzekomy wierzyciel naliczył odsetki za opóźnienie

Dowody wskazane przez ultimo to m. in. wydruk umowy i formularza informacyjnego i wydruk wypowiedzenia umowy

wygrana w sądzie z Ultimo

Powództwo Ultimo oddalone w całości

Sąd uznał, że argumenty pozwanej przechylają szalę zwycięstwa na jej stronę. Powództwo zostało oddalone w całości a dług zniknął. Ultimo bowiem nie składa w tego typu sprawach apelacji do sądu okręgowego. W związku z brakiem apelacji ze strony Ultimo nie było potrzeby uzasadniania wyroku, wobec czego nie wiemy, co było podstawą oddalenia powództwa. Niemniej z doświadczenia napiszemy, że najprawdopodobniej był to brak legitymacji czynnej strony powodowej.

Czym jest legitymacja czynna?

Legitymacja czynna powoda to prawo osoby fizycznej lub prawnej do występowania w charakterze powoda w postępowaniu sądowym w celu dochodzenia swojego roszczenia. Oznacza to, że osoba taka posiada uprawnienie do składania pozwów i reprezentowania swoich interesów przed sądem w konkretnych sprawach.

Ultimo, nabywając prawa do roszczenia opisanego w pozwie złożonym przeciwko naszej klientce uznało, że posiada taką legitymację. Pełnomocnik pozwanej wykazał jednak, że zebrana w sprawie dokumentacja nie jest wystarczająca do stwierdzenia, że Ultimo taką legitymację posiada. To tylko jeden z wielu zarzutów stawianych rzekomemu wierzycielowi.

Zazwyczaj bywa tak, że sprawy z powództwa Ultimo przeciwko konsumentom kończą się wygraną

Fundusz Ultimo nie jest bowiem mocnym przeciwnikiem procesowym. W związku z masowym nabywaniem wierzytelności Ultimo tak samo masowo wysyła pozwy do sadów. Tym samym można nie dość, że złożyć zarzuty dotyczące samej podstawy pozwu – czyli umowy pożyczki – ale przede wszystkim wykazywać, że fundusz nie ma prawa, aby żądać jakichkolwiek pieniędzy.

Nie skłamiemy, że praktycznie każda sprawa z Ultimo, które zakupiło roszczenie od Ferratum, jest wygrana. Bo rzeczywiście, jeśli chodzi o sprawy z powództwa Ultimo, odsetek wygranych jest bardzo, ale to bardzo wysoki. Zdarzają się jednak i przegrane. M. in. podobna sprawa, która toczyła się przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Południe zakończyła się zasądzeniem pozostałego do spłaty kapitału, mimo niekompletnych dowodów. Sąd Rejonowy w Wieluniu w podobnej sprawie natomiast zasądził całość roszczenia przy podobnych brakach dowodowych. W przywołanych sprawach zostały złożone apelacje, w której pełnomocnicy pozwanych wykazali błędy w rozumowaniu sądów pierwszej instancji.

Być może jesteś w podobnej sytuacji jak nasza klientka i Twój dług z Ferratum wylądował w Ultimo, niemniej nie możemy dać Ci gwarancji na to, że Twoja sprawa w sądzie będzie wygrana. Nie zagwarantujemy Ci również, że wygrasz swoją sprawę w tym samym sądzie, co nasza klientka. Brzmi to być może jako antyreklama, ale pamiętaj, że Plan Spłaty nie owija w bawełnę. Przyznajemy, że część prowadzonych przez nas spraw sądowych nie udaje się wygrać, mimo bardzo solidnych zarzutów procesowych.

Przed podjęciem obrony procesowej przekażemy Ci niezbędne informacje na temat szans powodzenia

Przedstawimy Ci statystyki z danego sądu w podobnych do Twojej sytuacji sprawach. Wskażemy Ci, czy sędzia, który został przydzielony w drodze losowania do rozpatrzenia Twojej sprawy, orzeka zgodnie z żądaniem wierzyciela, czy być może jest przychylny konsumentom. Na samym koniec damy Ci rekomendację, czy warto złożyć w Twojej sprawie sprzeciw, czy jednak zasadniej będzie nie ruszać sprawy i podpisać ugodę. To Ty podejmiesz decyzję czy ryzyko jest warte świeczki.

Większość kancelarii przyjmie Twoją sprawę do obsługi bez jakiegokolwiek zawahania. Nawet w takich sądach, gdzie możliwość wygrania jakiejkolwiek sprawy graniczy z cudem. My natomiast nie weźmiemy od Ciebie pieniędzy za obsługę sprawy ukrywając fakt, że w Twoim sądzie rejonowym złożenie sprzeciwu będzie równoznaczne tylko i wyłącznie ze wzrostem kosztów, bowiem i tak dojdzie do zasądzenia całości roszczenia.

Nie ryzykuj współpracy z kancelariami, które zagwarantują Ci 95% szans na wygraną.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Ultimo i szans na powodzenie w sądzie – zostaw komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] na wygraną w procesie sądowym przeciwko Ultimo są bardzo duże. Oczywiście nie ma gwarancji na końcowy sukces, który uwarunkowany jest nie tylko jakością dowodów przedłożonych przez fundusz Ultimo, ale […]

Skontaktuj się z nami