Profi Credit – kontakt do pożyczkodawcy

Nadchodzi dzień zapłaty Twojej raty, a Ty nie wiesz jak skontaktować się z Profi Credit? A może chciałbyś złożyć reklamację do pożyczkodawcy, bo uważasz, że świadczona przez niego usługa jest wadliwa? Pożyczkodawca – zgodnie z brzmieniem ustawy o kredycie konsumenckim, a dokładniej art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy, jest w obowiązku podać Ci wszelkie dane umożliwiające Ci kontakt z Profi Credit. Ustawa wymaga, że w dokumencie umowy należy podać również dane, które będą identyfikować pośrednika kredytowego, który działał w imieniu Profi Credit przy zawarciu umowy.

Sprawdź, co znajdziesz w tym wpisie

Profi Credit kontakt

W jakim mieście siedzibą ma Profi Credit?

Swego czasu Profi Credit miało siedzibę w Bielsku – Białej i tam pozywało konsumentów o zwrot niespłaconych pożyczek. Pozwy te były złożone w trybie postępowania nakazowego. Profi Credit nie składało więc do sądu umowy pożyczki, a jedynie podpisany przez konsumenta weksel. Dlatego też takie pozwy nie były nadawane do sądu z miasta dłużnika, ale do sądu właściwego ze względu na siedzibę pożyczkodawcy. Do tej pory w obrocie prawnym istnieje wiele niewzruszonych nakazów zapłaty z weksla, które można podważyć składając wniosek o skargę nadzwyczajną – do Rzecznika Finansowego albo do Prokuratora Generalnego.

Obecnie spółka Profi Credit ma swoją siedzibą w Warszawie i tam też powinny być kierowane Twoje pisma dotyczące zawartej z Profi Credit umowy pożyczki.

Sprawdź,
jak skontaktować się z Profi Credit

Siedziba firmy Profi Credit znajduje się w Warszawie

PROFI CREDIT POLSKA S.A.

ul. Św. Wincentego 93/5

03-291 Warszawa

Profi Credit posiada stronę internetową

Z Profi Credit możesz skontaktować się telefoniczne, lub mailowo

E-mail: info@proficredit.pl
Profi Credit numer telefonu:

Po co kontaktować się z Profi Credit?

Istnieje wiele różnych sytuacji, w których należałoby się skontaktować z pożyczkodawcą. Jedną z takich sytuacji jest na przykład wniosek o udostępnienie bezpłatnego harmonogramu spłat pożyczki. Być może pierwotnie otrzymany dokument zaginął. Wtedy też warto skorzystać z prawa, które jest unormowane w art. 37 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim:

W przypadku umowy o kredyt konsumencki zawartej na czas określony, przez cały czas jej obowiązywania, konsument ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty

Profi Credit nie może żądać od Ciebie jakichkolwiek pieniędzy za taki dokument. Wniosek o wydanie harmonogramu możesz wysłać na mail Profi Credit: info@proficredit.pl lub też zawnioskować o wydanie harmonogramu poprzez kontakt telefoniczny. Profi Credit posiada dedykowaną infolinię dla swoich klientów: 801 805 806.

Reklamacja do Profi Credit

Co może zawierać reklamacja do Profi Credit?

Twoja reklamacja dotycząca umowy pożyczki może dotyczyć wielu aspektów. Jednym z nich jest zastrzeżenie w umowie klauzul niedozwolonych, które nie wiążą Cię jako konsumenta. O ile Twój podpis pod umową sugeruje, że wyraziłeś świadomą zgodę na warunki pożyczki, tak jeśli umowa zastrzega nieuczciwe warunki, to taki zapis umowny należy traktować jako nieistniejący.

 

Możesz również złożyć reklamację w trybie art. 45 ust.1 ustawy o kredycie konsumenckim i zamienić pożyczkę w całkowicie darmową. Taka reklamacja dotyczy treści umowy. Jeśli Profi Credit nie zamieści w umowie informacji wymaganych ustawą o kredycie konsumenckim, to po złożeniu pisemnego oświadczenia zwracam pożyczkodawcy jedynie pożyczony kapitał – w równych ratach ustalonych pierwotnym harmonogramem.

Reklamacja może dotyczyć również natrętnej reklamacji, która uprzykrza Ci życie. O ile zazwyczaj Profi Credit nie zatrudnia windykatorów bezpośrednio, tak windykator terenowy działa w imieniu pożyczkodawcy

Czy kontaktować się z windykacją Profi Credit?

W razie opóźnienia w spłatach pożyczki Profi Credit sugerujemy brak kontaktu z windykatorem terenowym, po uprzednim poinformowaniu windykatora, że nie życzymy sobie kolejnych odwiedzin. Niestety, ale windykator terenowy nie zawrze z nami porozumienia, w którym Profi Credit umorzy ogromne koszty pożyczki. Windykator Profi Credit – w każdy możliwy sposób – będzie Cię nakłaniał do spłaty pożyczki i wykazał niekiedy nawet fałszywe konsekwencje, które miałyby wynikać z braku wywiązywania się z płatności rat.

Jaki więc powinien być plan na zamknięcie pożyczki w Profi Credit?

  • Twoim priorytetem powinna być spłata kapitału pożyczki. Przez kapitał rozumiemy całkowitą kwotę kredytu, którą pożyczkodawca udostępnił na podstawie umowy
  • Po spłacie pożyczki należy wysłać do Profi Credit reklamację – w której głównym zarzutem będzie zakwestionowanie kosztów pożyczki
  • Po otrzymaniu odmownej odpowiedzi na reklamację, należy uzbroić się w cierpliwość, nie ulec twardej windykacji Profi Credit i czekać na pozew z sądu

  • Sprawa sądowa daje szanse na merytoryczne rozstrzygnięcie sporu i oddalenie powództwa w zakresie ogromnych kosztów pożyczki