dług w Credit Agricole

Dług w Credit Agricole: co powinieneś wiedzieć

Dług w Credit Agricole to kwestia, która dotyczy wielu osób. Jednak nie każdy wie, jak skutecznie zarządzać takim długiem i czy istnieją legalne sposoby na to, by pozbyć się takiego zadłużenia. Problemy związane z długiem w Credit Agricole, przy umiejętnym podejściu do analizy sytuacji i wyboru najbardziej korzystnego rozwiązania, mogą szybko zniknąć. Przekonała się o tym nasza klientka, która posiadała niespłacony kredyt w Credit Agricole, wyegzekwowany przez komornika na drodze egzekucji komorniczej.

Dłużniczka szuka pomocy

Jedna z naszych klientek miała problem z długami, nie tylko w Credit Agricole, ale również w wielu innych instytucjach finansowych, wliczając w to zarówno banki, jak i firmy pozabankowe, oferujące chwilówki. Większość długów była już stwierdzona prawomocnym wyrokiem lub nakazem sądu, a część trafiła do egzekucji komorniczej. Była to jedna z typowych sytuacji, w której dłużnik, nieświadomy konsekwencji swojej bierności, nie podejmuje jakichkolwiek działań związanych z naprawą sytuacji.

Po dokładnej analizie okazało się, że jeden z nakazów zapłaty wydanych przez e-sąd mógł zostać wzruszony. Powód? Nie doszło do jego prawidłowego doręczenia dłużniczce. To kluczowa okoliczność dla dłużniczki, która zmagała się  z długiem w Credit Agricole. Możesz pomyśleć – ale jak to, przecież dług został spłacony przez komornika, przez co zobowiązanie zostało zamknięte. I to dobre kilka lat temu! O ile oczywiście dłużniczka nie posiadała już długu w Credit Agricole, tak mogła czynić starania, aby wszystkie wyegzekwowane przez komornika pieniądze do niej wróciły.

Dług w Credit Agricole - umorzeniePrzeniesienie sprawy do Sądu Rejonowego

Po skutecznym sprzeciwie, e-sąd przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w Prudniku. Tam Credit Agricole podjęło decyzję o wycofaniu powództwa, zrzekając się roszczenia, twierdząc, że całość długu została już wyegzekwowana przez komornika. Sąd, mimo wniosku pełnomocnika pozwanej o zasądzenie na rzecz pozwanej kosztów procesu postanowił jednak, że te koszty przyzna na rzecz Credit Agricole.  Pełnomocnik dłużniczki nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem.

 

Dług w Credit Agricole – decyzja Sądu Okręgowego w Opolu

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Opolu, gdzie po rozważeniu argumentacji obu stron, sąd przychylił się do argumentacji pozwanej. Postanowienie o umorzeniu zostało zmienione, a koszty procesu zasądzono na rzecz pozwanej, a nie na rzecz Credit Agricole. Co przeważyło na tym, że to pozwana została uznana za wygraną stronę procesu? Kluczowe okazała się jedna z uchwał Sądu Najwyższego, w której Sąd uznał, że cofnięcie powództwa w sprawie w której dłużnik złożył sprzeciw, skutkuje tym, że to strona powodowa zobowiązana jest do zwrotu kosztów procesu pozwanej.

Credit Agricole zadłużenie

Bank natomiast, cofając powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia, zrzekł się jednocześnie jakiejkolwiek ochrony prawnej w zakresie kwoty, którą wyegzekwował od komornika. Credit Agricokole nie dość, że zostało obarczone obowiązkiem zwrotu 1 142 zł kosztów procesu, zostanie również wezwane do zwrotu na rzecz dłużniczki wyegzekwowanej kwoty 2 155,64 zł.

Wielu dłużników nie zdaje sobie sprawy z istotnej kwestii dotyczącej nieodebranych nakazów zapłaty. Jeśli dłużnik nie otrzymał nakazu zapłaty w sposób prawidłowy, ma prawo kwestionować takie doręczenie. W praktyce oznacza to, że jeśli nakaz zapłaty nie został doręczony zgodnie z przepisami, termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty nie rozpoczął biegu. Co więcej, dłużnicy, od których komornik wyegzekwował kwoty z nakazów zapłaty, mimo ich nieprawidłowego doręczenia,  mogą podjąć kroki w celu odzyskania tych środków.

Dług w Credit Agricole? Sprawdź, czy doręczono Ci nakaz zapłaty

W wielu przypadkach, kwoty wyegzekwowane przez komornika na podstawie nieprawidłowo doręczonych nakazów mogą zostać zwrócone dłużnikowi. Dlatego też, każdy, kto ma dług w Credit Agricole lub w innych instytucjach, powinien dokładnie sprawdzić, czy wszystkie dokumenty związane z pozwem i wydanym nakazem zapłaty zostały mu doręczone prawidłowo. Wiedza na ten temat może okazać się kluczem do odzyskania utraconych środków.

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Skontaktuj się z nami