Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika sądowego  – czy można uniknąć zajęcia wypłaty?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób boryka się z problemem zajęcia komorniczego. Może on dotknąć każdego, kto ma zaległości finansowe i nie uregulował ich w terminie. Jednym z elementów, których dotyczy zajęcie komornicze, jest wynagrodzenie. Świadomość tego, jakie kroki należy podjąć, aby zabezpieczyć swoje wynagrodzenie, jest kluczowe do tego, aby móc w miarę normalnie funkcjonować w okresie prowadzenia egzekucji komorniczej.

W niniejszym artykule skupimy się na ochronie wynagrodzenia przed zajęciem komorniczym. Przedstawimy, jakie kroki należy podjąć, aby uchronić swoje pieniądze przed egzekucją komorniczą. W artykule omówimy m.in. takie kwestie jak zasady naliczania wynagrodzenia, kwoty wolne od zajęcia oraz sposoby na zabezpieczenie pieniędzy. Dzięki temu dowiesz się, jak postępować w przypadku zaległości finansowych, aby uniknąć egzekucji komorniczej i zachować stabilność finansową.

Jak komornik ustala, gdzie dłużnik pracuje?

Zajęta wypłata komornikKomornik ma narzędzia, by szybko ustalić, gdzie pracujesz. System informatyczny komorników sądowych  bowiem uzyskać wnioskowane informacje z Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych. Nie ukryjesz więc przed komornikiem faktu zatrudnienia w firmie, która opłaca obowiązki składki do ZUS-u.

Jak już komornik sądowy ustali dane Twojego pracodawcy, to zawiadomi pracodawcę o zajęciu Twojego wynagrodzenia.  Pracodawca ma dokładnie tydzień czasu na to, aby odpowiedzieć na pytania, które zada komornik sądowy w kierowanym do pracodawcy piśmie.  Po pierwsze, pracodawca musi poinformować komornika, czy rzeczywiście jesteś zatrudniony w danej firmie. Musi wskazać komornikowi również zestawienie Twojego wynagrodzenia za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie wynagrodzenia. Dodatkowo pracownik kadr wskaże komornikowi,  jakie kwoty i w jakich terminach zostaną przekazane do komornika. Uchylenie się od powyższych obowiązków może skutkować sankcją wobec pracodawcy w postaci grzywny do 2000 zł. Miej więc pewność, że pracodawca zrealizuje powierzone mu obowiązki i Twoja wypłata zostanie zajęta.

Ochrona wynagrodzenia za pracę

Twoje wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie, gdyż co do zasady to świadczenie, które przeznaczasz na zaspokajanie Twoich podstawowych potrzeb.  Oznacza to jednym zdaniem, że Twój pracodawca nie może dowolnie potrącać z Twojego wynagrodzenia kwot, które są egzekwowane przez komornika, czy też pieniędzy na zaspokojenie zobowiązań, które posiadasz wobec pracodawcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalna kwota wynagrodzenia brutto dla osoby, która pracuje na cały etat, jest wolna od zajęcia. Oczywiście w przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na niepełny etat, kwotę wolna będzie mniejsza. Jeśli jesteś zatrudniony na pół etatu, kwota wolna od zajęcia stanowić będzie 50% kwoty bazowej.

W 2023 kwota wolna od zajęcia wynosi 3490,00zł brutto – czyli 2709 zł netto. Wolna kwota od zajęcia będzie wyższa od 1 lipca 2023 roku i wyniesie już 3600 zł brutto. Pracownik otrzyma więc, zarabiając najniższą krajową, kwotę 2784 zł na rękę.  Maksymalna kwota, którą komornik może potrącić z wynagrodzenia o pracę, to 50%. 

Przykład:

Pani Anna zarabia 8000 zł brutto. Komornik może potrącić jedynie 50% wynagrodzenia a Pani Annie zostanie kwota 4000 zł brutto do wypłaty. Będzie to kwota wyższa, niż minimalne wynagrodzenie i podlegać będzie ona ochronie. Nawet po tym, jak pracodawca przeleje wypłatę na konto Pani Anny, komornik sądowy nie będzie mógł dokonać dalszego potrącenia – tym razem z konta bankowego Pani Anny.

Pracodawca, przed wykonaniem potrąceń związanych z zajęciem komorniczych, musi zbadać, czego dotyczy tytuł wykonawczy, który jest podstawą egzekucji. Jeśli zajęcie egzekucyjne dotyczy zobowiązania alimentacyjnego, tak komornik z Twojej wypłaty pobierze 60% wynagrodzenia brutto. Nie ma tez w tym przypadku kwoty wolnej od zajęcia.

Może zdarzyć się tez taka sytuacja, że komornik zajął Twoje wynagrodzenie, natomiast Ty przebywasz na zwolnieniu lekarskim i jest Ci wypłacany zasiłek chorobowy. Wówczas pracodawca nie może dokonać jakichkolwiek potrąceń, gdyż zajęte zostało jedynie Twoje wynagrodzenie o pracę.

Kolejność potrąceń

Kodeks Pracy przewiduje kolejność potrąceń – ustawodawca opisał zasady potrąceń w art. 87-91 Kodeksu pracy. Po pierwsze, z Twojego wynagrodzenia pracodawca potrąci obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Kolejnym potrąceniem będzie zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeśli nie zrezygnowałeś z pracowniczych planów kapitałowych, potrącona zostanie także wpłata na poczet budowy Twojej poduszki finansowej w gwarantowanym przez państwa programie.  Dopiero, gdy pracodawca dokona powyższych potrąceń, możliwe jest odliczenie dalszych sum. Tu też ważna jest kolejność. Pierwszeństwo ma bowiem zobowiązanie alimentacyjne a dopiero potem sumy, które są egzekwowane na zaspokojenie innych świadczeń – na przykład z tytułu niespłaconego kredytu.  Na samym końcu pracodawca może potrącić ratę udzielonej Tobie pożyczki, też nałożone na Ciebie kary pieniężne.\

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Raz zajęte wynagrodzenie podlega ochronie

Zapamiętaj! Kwota wynagrodzenia, która wpływa na Twój rachunek bankowy po potrąceniu przez komornika sądowego, jest zawsze wolna od dalszych potrąceń.  Oczywiście możliwa jest sytuacja, w której bank przekaże takie środki do komornika. Bank nie zna bowiem charakteru wpływających do Ciebie przelewów, a potrącenia obsługiwane są przez automatyczny system. W takim przypadku przyda się stosowne pismo, które należy wysłać do banku, jak i do komornika. Odezwij się do nas, pomożemy Ci w napisaniu wniosku! Przed przygotowaniem wniosku musisz uzyskać od pracodawcy zaświadczenie, w którym pracodawca stwierdzi jednoznacznie, że wysyła wynagrodzenie na konto zajęte przez komornika sądowego. Jak zadziałasz szybko, to bardzo możliwe, że bezpodstawnie wyegzekwowane środki do Ciebie szybko wrócą. Komornik sądowy powinien bowiem wstrzymać się z przekazaniem pieniędzy wierzycielowi, gdyby zachodziły wątpliwości, że środki te pochodzą ze świadczeń, które nie podlegają egzekucji.

Zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenie

Możliwe, że pracujesz na umowie zlecenie.   Oczywiście nie ukryjesz faktu pobierania wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenie, gdyż komornik – korzystając z tego samego systemu, co w przypadku umowy o pracę – szybko ustali wszystkie Twoje źródła dochodu.  Twój zleceniodawca będzie miał również (tak jak pracodawca) siedem dni na ustosunkowanie się do pisma o zajęciu, które wysłał mu komornik sądowy. To czas dla Ciebie, aby podjąć stosowne kroki, które umożliwią Ci ochronę Twojej umowy zlecenia.

Zgodnie z prawem, całość wynagrodzenia z umowy zlecenie podlega zajęciu. Możesz jednak sprawić, że zajęcie będzie ograniczone i do Twojej umowy będą stosowne przepisy o umowie o pracę. Wystarczy, że wykażesz, że umowa zlecenie to Twoje jedyne źródło utrzymania a wynagrodzenie z tej umowy ma charakter powtarzalny.  Oświadczenie o tym, że umowa zlecenie to Twoje jedyne źródło utrzymania, przekazujesz swojemu pracodawcy, jak i komornikowi. Jeśli masz problemy ze sporządzeniem takiego oświadczenia, napisz do nas – pomożemy Ci uchronić Twoje wynagrodzenie!

Także w przypadku umowy zlecenia niemożliwym jest dalsze potrącenie z kwoty wynagrodzenia które zostało uprzednio potrącone. Stosuje się tutaj taką samą metodę ochrony wynagrodzenia z umowy zlecenie, jak w przypadku umowy o pracę. Musisz zdobyć od zleceniodawcy stosowne oświadczenie o tym, że na dany rachunek bankowy wpływa wynagrodzenie z umowy zlecenia. Takie oświadczenie przekazujesz zarówno bankowi, jak i komornikowi, wnioskując jednocześnie o to, aby egzekucja została ograniczona.

 

Nie zgadzam się z egzekucją komorniczą – o długu dowiedziałem się dopiero z zawiadomienia o egzekucji

Niejednokrotnie wspominaliśmy o tym, że do sporej części spraw, w których toczy się egzekucja komornicza, można wrócić. Skutkować to będzie umorzeniem bezpodstawnej  egzekucji komorniczej.  Każde zawiadomienie o egzekucji komorniczej powinno być wnikliwie przeanalizowane, tym bardziej w przypadku, gdy dłużnik o wydanym przeciwko niemu nakazowi zapłaty dowiaduje się dopiero w momencie zajęcia wynagrodzenia o pracę. Skontaktuj się z nami – znajdziemy rozwiązanie Twoich problemów z komornikiem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
3 miesięcy temu

[…] ograniczeń dla egzekucji komorniczej wynikającej z umowy zlecenia, nie przewidując m.in. minimalnych kwot wolnych od potrąceń czy wyjątków. Oznacza to, że w wielu przypadkach komornik może objąć egzekucją […]

Skontaktuj się z nami