Provident

Provident – lider w (drogich) pożyczkach konsumenckich

Provident, jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w świecie pożyczek konsumenckich, zdecydowanie góruje na rynku szybkiego pożyczania w Polsce. Opisywana przez nas firma ma już ugruntowaną pozycję na rynku. Oferuje krótko i średnioterminowe pożyczki na różne kwoty, dostosowane do różnorodnych potrzeb klientów. Dzięki sporemu wachlarzowi usług pożyczkowych Provident zdobył zainteresowanie szerokiego kręgu społeczeństwa, niemniej oferta pożyczkodawcy jest skierowana raczej do osób, które nie znalazły finansowania na rynku bankowym.

Oczywiście, nie po to pomagamy dłużnikom, aby w samych superlatywach opisywać największe firmy pożyczkowe w Polsce, bowiem  nie jest to celem naszej działalności. Pożyczkodawca mimo, że działa w świetle prawa w pełni legalnie, na przestrzeni ostatnich lat, otrzymywał wysokie kary do Prezesa UOKiK – w związku z naruszeniami ustawy o kredycie konsumenckim. I tak na przykład w 203 roku wydano decyzję, w której wykazano, że firma wprowadza konsumentów w błąd, nie wliczając do całkowitego kosztu kredytu kosztów opłaty przygotowawczej, czy też kosztów obsługi klienta w miejscu jego zamieszkania. Ta decyzja kosztowała Provident ponad 12 milionów złotych. Chęć zdobycia zysku przez firmy pożyczkowe stawiana jest niekiedy, jak widać, na pierwszym miejscu.

Terminowe spłacanie pożyczki w Provident

umowa pożyczki ProvidentJednakże, kluczowe dla każdego pożyczkobiorcy jest terminowe spłacanie swoich zobowiązań. Problemy z płatnościami, zazwyczaj wynikają z nieprzewidzianych okoliczności, takich jak utrata stałego źródła dochodu czy choroba, które mają bezpośredni wpływ na zdolność zarobkową. Szybko można w ten sposób wpaść w tzw. pętlę chwilówek.  Pożyczka w Providencie jest niekiedy pierwszym krokiem ku finansowej zapaści.

Konsekwencje niespłacania pożyczek w Provident

Kiedy pożyczkobiorca opóźnia się z płatnościami, firma, jak każdy wierzyciel, podejmuje działania mające na celu przypomnienie o zobowiązaniu. Jednym z nich są monity, które służą jako przypomnienie o konieczności terminowego regulowania zadłużenia. Nie spłacając pożyczki w Provident narażasz się zarówno na telefony od windykacji, jak i monity w formie pisemnej. Pamiętaj jednak, że Provident nie może naliczyć Ci  jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z windykacją, w przypadku, gdy zastrzeże w umowie maksymalne odsetki za opóźnienie.

Wypowiedzenie umowy pożyczki w Provident

wypowiedzenie umowy providentPierwszym krokiem w procesie windykacji w Provident jest oficjalne wezwanie do zapłaty. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje o aktualnej kwocie zadłużenia i zobowiązaniu do natychmiastowej spłaty. Co więcej, jest tam również informacja o potencjalnych konsekwencjach braku spłaty zadłużenia, które mogą prowadzić do rozwiązania umowy pożyczki.

Rozwiązanie umowy pożyczki oznacza dwie kluczowe rzeczy: zakończenie istniejącej umowy między wierzycielem a dłużnikiem oraz natychmiastową wymagalność całego zobowiązania.

Działania windykacyjne firmy pożyczkowej Provident

Po rozwiązaniu umowy pożyczki, możemy spodziewać się dalszych działań windykacyjnych. W takich sytuacjach najważniejsze jest zachowanie ostrożności przy kontakcie z Provident. Każde częściowe spłaty mogą być uznaniem długu, co może mieć wpływ na nadchodzące postępowanie sądowe. Zdecydowanie zaleca się konsultację z prawnikiem specjalizującym się w długach, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania. Daj nam znać w komentarzach jeśli masz problem z Provident – znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Konsekwencje niespłacania zobowiązań w Provident

Jeśli wstępne działania windykacyjne nie przynoszą rezultatów, Provident musi podjąć decyzję, jak postępować dalej, aby nie doprowadzić do przedawnienia długu. Przedawnienie długu oznacza, że firma pożyczkowa nie może już skierować sprawy do sądu przeciwko konsumentowi, co w praktyce oznacza, że dług prawdopodobnie już nigdy nie zostanie spłacony. Przedawnia się roszczenie o zwrot długu, a nie sam dług, który staje się zobowiązaniem naturalnym – niemożliwym do egzekucji na drodze przymusu państwowego. Firma pożyczkowa, taka jak Provident, która chce uniknąć takiego scenariusza, ma dwie główne możliwości:

  1. Sprzedaż wierzytelności do firmy windykacyjnej, takich jak fundusz  skupujący zadłużenia;
  2. Dochodzenie wierzytelności w sądzie.

Sprzedaż wierzytelności do firmy windykacyjnej

Jeśli Provident zdecyduje się sprzedać wierzytelność, pożyczkobiorca zostanie poinformowany o tej decyzji i otrzyma  dane do kontaktu z firmą windykacyjną. Nowy wierzyciel ma prawo do dochodzenia pełnej kwoty zadłużenia oraz żądać dalszych odsetek za opóźnienie. Firmy windykacyjne zwykle są bardziej stanowcze w swoich działaniach, ponieważ chcą odzyskać jak najwięcej ze sprzedanego im długu – czyli po prostu jak najwięcej na nim zarobić. Może okazać się jednak, że nowy wierzyciel będzie bardziej ugodowy i temat niespłaconego zobowiązania uda się zamknąć bez sądu – podpisując ugodę z firmą windykacyjną.

Dochodzenie wierzytelności w sądzie

W przypadku  pożyczki w Provident prawie na pewno otrzymasz pozew od wierzyciela pierwotnego. Provident w sądzie reprezentuje radca prawny Monika Jaworska. Oczywiście, zanim dostaniesz pozew z sądu z Twojego miasta, prawie na pewno odwiedzi Cię listonosz z przesyłką z tak zwanego e-sądu, którego działanie opisaliśmy szerzej w jednym z poprzednich wpisów.

Pozew do sądu który złoży wierzyciel opiewać będzie na sumę niespłaconych rat pożyczkowych oraz odsetek za opóźnienie. Spodziewaj się w przesyłce z sądu również solidnego materiału dowodowego, takiego jak na przykład umowa pożyczki, wezwania do zapłaty, czy też dowody wypłaty pożyczki. Oczywiście nie jest tak, że nie doświadczonemu prawnikowi nie uda się podważyć stanowiska Provident i dłużnik zobowiązany będzie do spłaty całości zobowiązania. Grunt to powierzyć sprawę kancelarii, która specjalizuje się w tego typu sprawach a dług w Provident może ulec znacznej redukcji!

Dług w Provident – jak się bronić?

Niespłacanie pożyczek Provident może prowadzić do poważnych konsekwencji, włączając w to windykację, sprzedaż długu firmie windykacyjnej lub proces sądowy. Dlatego zawsze ważne jest, aby traktować zobowiązania finansowe poważnie i starać się je spłacać na czas. Oczywiście podpisanie umowy z Provident nie zamyka drogi do kwestionowani choćby wysokich kosztów pożyczki, czy też niejasnych zapisów traktujących o naliczaniu odsetek. Tym bardziej zasadne jest niekiedy oczekiwanie na pozew od Provident za niespłaconą pożyczkę i walka o swoje prawa na drodze sądowej.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments