informacja od komornika

Czy dłużnik ma możliwość uzyskania informacji od komornika?

Kiedy dłużnik dowiaduje się o egzekucji komorniczej po fakcie, może to być ogromnym zaskoczeniem. Często odkrywa to, sprawdzając swoje konto bankowe lub otrzymując niższe wynagrodzenie. Pojawia się więc pytanie, dlaczego komornik sądowy zajął konto dłużnika bez uprzedniego zawiadomienia? Odpowiedź jest dosyć prosta. Dłużnik mógłby przecież „opróżnić” rachunek bankowy, uniemożliwiając komornikowi skuteczną egzekucje. Dlatego też zawiadomienie o egzekucji zostaje nadane do dłużnika już po fakcie rozpoczęcia egzekucji komorniczej.

Niekiedy jednak żadne zawiadomienie o egzekucji komorniczej nie nadchodzi. Chociaż dłużnik może mieć świadomość swoich zaległości, czas, kiedy dochodzi do zajęcia, jest często nieprzewidywalny, tym bardziej, że większość dłużników nie sprawdza na bieżąco portalu e-sądu i nie jest świadoma, że toczone jest wobec nich jakiekolwiek postępowanie sądowe. Czy dłużnik ma prawo uzyskać informacje o toczącym się postępowaniu od komornika? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Czy komornik musi powiadomić dłużnika o wszczęciu egzekucji?

Obowiązek powiadomienia dłużnika o wszczęciu egzekucji nakłada na komornika artykuł 805 §1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, przy pierwszej czynności egzekucyjnej komornik powinien doręczyć dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Zawiadomienie to zawiera treść tytułu wykonawczego oraz informacje dotyczące sposobu egzekucji. Zazwyczaj jest ono wysyłane listownie za pośrednictwem p pocztowego, za potwierdzeniem odbioru. W zawiadomieniu znajdują się także istotne informacje dotyczące zadłużenia, tytułu wykonawczego i akta sprawy. Dzięki temu dłużnik może dowiedzieć się o kwocie swojego zadłużenia oraz innych istotnych szczegółów dotyczących egzekucji – na przykład informacji dotyczących sądu, który wydał nakaz zapłaty czy chociażby nazwy wierzyciela, który złożył wniosek egzekucyjny.

Niemniej jednak, komornik ma obowiązek powiadomić strony o powyższych informacjach tylko przy pierwszej czynności egzekucyjnej. Dlatego dłużnicy, którzy w przeszłości nie mieli zamiaru lub możliwości spłaty swojego zadłużenia, a teraz chcieliby uregulować swoje sprawy, często szukają informacji dotyczących toczących się przeciwko nim postępowań. Jeśli znalazłeś się w podobnej sytuacji, miej świadomość, że prawo stoi po Twojej stronie.

Prawo dłużnika do informacji

Zgodnie z przepisami prawa, każda strona postępowania, zarówno dłużnik, jak i wierzyciel, ma prawo do informacji dotyczących stanu toczącego się postępowania egzekucyjnego. Prawo dłużnika (a także wierzyciela) do uzyskania informacji od komornika może być realizowane poprzez złożenie wniosku o udzielenie informacji. Taki wniosek należy złożyć do komornika prowadzącego daną sprawę. Wniosek taki jest bezpłatny, a organ egzekucyjny ma obowiązek udzielić Ci rzetelnych informacji. Czasami nie wiadomo, który komornik prowadził Twoje sprawy. Rozsądnym rozwiązaniem będzie więc złożenie wniosków o udzielenie informacji do każdego komornika z Twojego rejonu.

Jakich informacji może udzielić komornik?

Wnioskując o udzielenie informacji, możesz żądać nie tylko podania wysokości swojego zadłużenia, ale także dokładnego wyjaśnienia, skąd wynikają te sumy. Prawo dłużnika do informacji od komornika obejmuje również możliwość żądania zestawienia dokonanych wpłat i ściągniętych środków, które zostały zaliczone na poczet zadłużenia. Dzięki temu otrzymasz klarowne zestawienie, które pozwoli Ci sprawdzić, czy wszystko się zgadza.

Wniosek do komornika powinien zawierać dane osoby składającej wniosek, takie jak imię, nazwisko i adres do korespondencji. Należy również podać datę i miejsce sporządzenia pisma, sygnaturę akt sprawy oraz dane kancelarii, do której wniosek jest kierowany. W samym wniosku należy wyraźnie określić informacje, o które się wnioskujesz. Jeśli masz problem z napisaniem takiego wniosku – daj nam znać, pomożemy Ci uzyskać od komornika stosowne informacje.

Czy strony postępowania egzekucyjnego mają dostęp do akt komorniczych?

W przypadku akt komorniczych obowiązuje zasada jawności, która daje stronom i uczestnikom postępowania prawo do wglądu do tych akt. Jest to podstawowe prawo dłużnika do informacji od komornika. Istnieją jednak pewne ograniczenia wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów, a konkretnie z artykułu 26 tego rozporządzenia. Zgodnie z nim, strony i uczestnicy postępowania egzekucyjnego mają prawo przeglądać akta komornicze, ale pod kontrolą komornika lub osoby przez niego wyznaczonej. Najczęściej osobą taką jest asesor komorniczy.

Co zrobić, gdy komornik nie chce udostępnić informacji?

Jeśli mimo jasnych przepisów prawa, które stoją po Twojej stronie, komornik odmawia udzielenia informacji na temat toczącego się postępowania, dłużnik ma prawo złożyć skargę na czynności komornika. Wniosek taki należy złożyć na formularzu, który wypełnia się odpowiednimi danymi i składa w kancelarii komornika. Skarga trafi następnie do sądu rejonowego, przy którym działa dany komornik.

Skargę na czynności komornika można złożyć w terminie 7 dni od daty dokonania czynności, którą się zaskarża, pod warunkiem, że dłużnik był obecny w momencie jej dokonania. Jeśli dłużnik nie był obecny, termin wynosi 7 dni od otrzymania informacji o tej czynności, którą dłużnik zamierza zaskarżyć. Ważne jest, aby pamiętać, że termin ten jest nieprzekraczalny. Jeśli dłużnik nie złoży skargi w wyznaczonym terminie, skarga zostanie automatycznie odrzucona, a sąd nie będzie jej rozpatrywał.

Jeśli sąd uzna, że skarga została złożona słusznie, uwzględni ją i nakaże komornikowi przekazanie Ci wnioskowanych informacji. Zarówno dłużnik, jak i komornik mają prawo do złożenia zażalenia na decyzję sądu.

Skargę na czynności komornika można złożyć nie tylko w momencie negatywnej odpowiedzi na Twój wniosek o udzielenie informacji. Skarżyć można każdą czynność – jak i bezczynność komornika!

prawo dłużnika do informacji

Kliknij tu aby pobrać, wzór skargi na czynności komornika

Jak napisać wniosek do komornika?

W internecie można znaleźć wzory pism do komornika, w tym wniosek o udzielenie informacji. Możesz je bezpłatnie pobrać i wypełnić samodzielnie lub skorzystać z naszej pomocy. Pamiętaj, że nie musisz skorzystać akurat z wzoru, który udostępnił dany komornik. Wystarczy, że pismo będzie wskazywało na Twoje dane, dane komornika wraz z podaniem sygnatury sprawy i zwięźle opisywało cel składanego pisma.

Kancelarie prawnicze specjalizujące się w obszarze prawa egzekucyjnego mogą pomóc osobom zadłużonym w procesie uzyskiwania informacji i reprezentacji w postępowaniu. Dobrze trafiłeś – Plan Spłaty pomaga dłużnikom w uporządkowaniu ich spraw dotyczących toczących się egzekucji komorniczych.

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
3 miesięcy temu

[…] z zaawansowanego systemu informatycznego dostępnego dzięki ZUS. Możliwe jest uzyskanie takich informacji nawet w ciągu jednego dnia. Nie ukryjesz więc swoich – oczywiście tych legalnych – źródeł […]

Skontaktuj się z nami