wyrok Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim - Smart AI

Pozew od Smart AI  i kolejne oddalone powództwo

Pozew od Smart AI  oznacza, że nie dłużnik nie zareagował na kierowane do niego wezwania dotyczące cesji zobowiązania obowiązku zapłaty należności wynikającej z niespłaconej umowy pożyczki. Pojawia się pytanie, czy pozew od Smart AI może oznaczać, że dłużnik nie ma już jakichkolwiek możliwości zakwestionowania powstałego zadłużenia? Nie w przypadku, gdy dłużnik powierza nam swoją sprawę nam.

Niejednokrotnie wspominaliśmy na naszym blogu o tym, że pożyczki, które nie są spłacane w terminie, mogą być – na podstawie zawartej umowy cesji  – przeniesione na nowy podmiot. Tak też jest w przypadku spółki Smart AI. Spółka Smart AI, skupuje długi w pakietach, które idą w tysiącach pozycji. Oczywiście niespłacona pożyczka nie zostaje zakupiona po nominalnej cenie – byłoby to bowiem pozbawione sensu (nie ma bowiem gwarancji, że Smart Ai odzyska całość dochodzonej od dłużnika kwoty). Skoro Smart AI prowadzi działalność w celu wypracowania zysku, to skądś ten zysk musi pochodzić. Zyskiem firm skupujących wierzytelności jest różnica pomiędzy ceną wierzytelność, a kwotą, którą firma odzyska od dłużnika.

Po co kupować niespłacone zobowiązania?

Celem firm funkcjonujących na rynku obrotu wierzytelnościami jest więc zakupywanie pakietów wierzytelności w jak najniższych cenach, aby później wypracować jak najwyższy zysk. Oczywiście, takie niespłacone pożyczki są niejako bardzo ryzykowne. Skoro bowiem dłużnik nie spłacił wierzyciela pierwotnego, tak nie ma gwarancji na to, że nagle znajdzie środki na spłatę nowego wierzyciela.

Mediacje ze Smart Ai

Smart Ai proponuje dłużnikom uczestnictwo w mediacjach, które mogą być zakończone ugodę i porozumieniem, w którym dłużnik uznaje nowego wierzyciela, dług i zobowiązuje się do spłaty całości zobowiązania. Opisaliśmy to na naszym blogu w jednym z wcześniejszych wpisów. Czy warto mediować ze Smart AI? Raczej nie. Natomiast jak już doszło do zawarcia ugody ze Smart AI, to warto taką ugodę realizować, aby nie być pozwanym do sądu.

Tak było w przypadku naszej klientki, która postanowiła, że nie będzie ryzykować postępowaniem sądowym i zawarła ze Smart Ai ugodę, którą realizowała za pośrednictwem kancelarii Certo, o której głośno w kontekście nieprawidłowości w zawieranych z konsumentami umowach oddłużeniowych. Nasza klientka, która otrzymała pozew z sądu, była pewna, że pełnomocnicy z Certo przedstawią rzetelnie jej sytuację i wykażą, że powództwo jest przedwczesne, bowiem realizowana jest zawarta pomiędzy stronami ugoda.

Dłużniczka wygrywa w sądzie

wyrok SR Lidzbark WarmińskiZdziwienie pozwanej było dość spore, gdy przekazaliśmy jej informację na temat tego, że założycielka kancelarii Certo wylądowała w areszcie, a złożone w sprawie zarzuty nijak mają się do stanu faktycznego. Poleciliśmy naszej klientce uczestnictwo w kolejnej rozprawie i złożenie nowego stanowiska – już przy udziale pełnomocnika,  który został przez nas wytypowany. Zazwyczaj tego typu sprawy rozgrywają się na pisma,  niemniej ze względu na okoliczności ważne było, aby pozwana osobiście wyjaśniła sądowi, w jakiej znalazła się sytuacji.

Podczas rozprawy, pozwana przedstawiła stanowisko, które różniło się od tego, na które wskazywała kancelaria Certo. Okazało się, że pierwotnie złożone zarzuty nie dotyczyły w ogóle zawartej pomiędzy stronami ugody! Co więcej, pożyczkodawca zaprzeczył wprost, że do zawarcia takiej ugody doszło.  Sąd Rejonowy doszedł jednak do wniosku, że pozwana realizuje ugodę zgodnie z jej zapisami, a powództwo nie ma racji bytu. Tym samym kolejny raz udowodniliśmy, że niezasadnie kierowane w stronę naszych klientów roszczenia warto kwestionować w sądzie. Dług w wysokości ponad 10 000 zł został anulowany! Pozwana może teraz skupić się na spłacie dalszych rat i realizować przygotowany przez nas plan spłaty.

 

Pozew od Smart Ai? Złóż skuteczne zarzuty procesowe

Jeśli jesteś dłużnikiem, który otrzymał pozew od firmy Smart AI i potrzebujesz wsparcia i pomocy w tej sprawie, zachęcamy Cię do skontaktowania się z nami. Udzielimy Ci niezbędnej pomocy prawnej. Nasi doświadczeni prawnicy i eksperci w dziedzinie prawa konsumenckiego są gotowi podjąć działania mające na celu ochronę Twoich praw i interesów. Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu, a podejmiemy wszelkie możliwe kroki, aby pomóc Ci w tej trudnej sytuacji!

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Skontaktuj się z nami