nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Ludzie zejdzie z drogi, bo listonosz jedzie…

Znajdujesz się w sytuacji, kiedy znajomy Ci listonosz dostarcza opasłą kopertę z sądu. W środku znajduje się dokument, „nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym„. Z dokumentu dowiadujesz się, że jesteś zobowiązany do zapłaty pewnej sumy wraz z odsetkami i kosztami procesu, wszystko w ciągu dwóch tygodni. Ktoś twierdzi, że nie spełniłeś swoich zobowiązań umownych i zwrócił się do sądu o rozstrzygnięcie, że jesteś mu winien określone środki finansowe.

Dlaczego sąd nakazuje mi zapłatę określonej kwoty?

Możesz zauważyć, że nie otrzymałeś wezwania na rozprawę. To jest zgodne z prawem, ponieważ nakaz zapłaty jest wydawany bez rozprawy i bez powiadomienia Ciebie, wyłącznie na podstawie argumentów i dowodów przedstawionych przez stronę przeciwną (albo na podstawie zwykłego widzi-mi-się sędziego, który klepie jeden nakaz za drugim). Jest to procedura legalna, nie naruszająca przepisów postępowania cywilnego. Procedura ta nie jest też specyficzna tylko dla naszego kraju – jest stosowana również w krajach o większej kulturze prawnej. Nie potrzeba specjalnych układów aby uzyskać nakaz zapłaty. Wystarczy dobrze napisany pozew, istniejące roszczenie i kilkaset złotych na opłatę od pozwu (czasem mniej, ale czasem więcej – wszystko zależy od tego, na ile opiewa pozew).

Jak zrozumieć zawartość nakazu zapłaty?

Do nakazu zapłaty dołączony jest pozew oraz załączniki. Zalecam Ci przeczytać go uważnie, ponieważ dowiesz się z niego, dlaczego strona przeciwna uważa, że powinieneś jej zapłacić określoną sumę. W pozwie możesz znaleźć, na przykład, umowę pożyczki, która według strony przeciwnej nie została spłacona w całości.

Czy zgadzasz się z twierdzeniami strony przeciwnej?

Gdy już wiesz, dlaczego druga strona żąda od Ciebie zapłaty, pora na podjęcie decyzji: czy zgadzasz się z tym żądaniem, czy nie. Pamiętaj, że kluczowe jest tu pytanie, czy faktycznie jesteś winien stroni przeciwnej określoną kwotę, niezależnie od Twojej zdolności do jej zapłaty czy poczucia winy. Masz na to dwa tygodnie, liczone od dnia otrzymania nakazu. W tym czasie, jak jest to wyraźnie napisane w nakazie, możesz wnieść sprzeciw od nakazu i zażądać wyznaczenia rozprawy i ponownego zbadania sprawy przez Sąd.

Kiedy wnosić sprzeciw od nakazu zapłaty?

nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczymKluczowe jest zrozumienie, że sprzeciw od nakazu zapłaty wnosisz tylko wtedy, gdy nie zgadzasz się z twierdzeniem powoda, iż jesteś mu winien określoną sumę pieniędzy. Jeżeli zgadzasz się z twierdzeniem, ale nie jesteś w stanie spłacić długu, sprzeciw od nakazu zapłaty nie jest odpowiednim narzędziem (lepiej napisać do wierzyciela o raty, aby nie generować kolejnych kosztów procesu). Nawet jeżeli jesteś osobą bezrobotną, studentem bez stałego dochodu czy utrzymujesz się z zasiłków, nie zwalnia Cię to z obowiązku spłacenia długów – które są oczywiście zasadne. Sąd, po rozpoznaniu sprzeciwu, nie zwolni Cię z obowiązku płacenia, a zasądzi wyższe koszty zastępstwa procesowego, co w konsekwencji pogorszy Twoją sytuację.

Kogo prosić o pomoc?

Jeżeli nie jesteś w stanie zapłacić całej sumy w ciągu dwóch tygodni, zwróć się do powoda z prośbą o raty.  Nie marnuj czasu na pisanie do sądu próśb o przedłużenie tego terminu. Termin na zapłatę kwoty wynikającej z nakazu zapłaty jest ustawowy, a sąd nie ma możliwości go zmienić. Po tym terminie nakaz stanie się prawomocny, a przed Tobą narysuje się perspektywa zbliżającej się egzekucji komorniczej.

Podjęcie decyzji

Po przemyśleniu wszystkiego podejmij decyzję: czy zapłacisz dobrowolnie, czy negocjujesz z powodem lepsze warunki spłaty długu (lub nawet jego częściowe umorzenie), czy też nie zgadzasz się z twierdzeniem, że jesteś winien pieniądze i wnosisz sprzeciw od nakazu. Pamiętaj jednak, że na podjęcie decyzji masz tylko dwa tygodnie.

Jak prawidłowo wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty?

gdzie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty

Jeżeli zdecydujesz, że chcesz wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, musisz to zrobić prawidłowo. Sprzeciw musi być skierowany do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a nie do powoda, który złożył pozew. Musisz również jasno określić, czemu dokładnie się sprzeciwiasz – czy nie zgadzasz się z twierdzeniem, że jesteś winien pieniądze, czy uważasz, że kwota, której domaga się powód, jest zbyt wysoka.

Sprzeciw i dowody

Sprzeciw powinien zawierać dowody lub argumenty, które podważają twierdzenia powoda. Możesz dołączyć dokumenty, które potwierdzają twoje stanowisko. Pamiętaj jednak, że sąd nie jest zobowiązany uwzględnić dowody, które są spóźnione lub zostały złożone bez zarządzenia sądu.

Koszty wniesienia sprzeciwu

Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty jest bezpłatne. Zapłacisz jedynie za znaczek pocztowy (względnie – za wydrukowanie pisma) jeśli wyślesz sprzeciw osobiście. Jeśli skorzystasz z profesjonalnej pomocy prawnej – będziesz musiał zapłacić cenę za pomoc adwokata lub radcy prawnej. Spokojnie, Plan Spłaty rozumie sytuacje dłużników, dlatego ustalamy ceny za naszą pomoc na akceptowalnym dla Ciebie poziomie, który uwzględni Twoją sytuację.

Skutki braku złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Jeśli nie złożysz sprzeciwu od nakazu zapłaty w ciągu dwóch tygodni, nakaz stanie się prawomocny, co oznacza, że stanie się tytułem wykonawczym. W takim przypadku powód będzie mógł przystąpić do egzekucji długu, czyli np. zająć twoje wynagrodzenie, konto bankowe, nieruchomość lub inne mienie.

Zawsze dobrze jest skonsultować swoją decyzję z prawnikiem lub doradcą prawnym, który ma doświadczenie w tego typu sprawach. Pamiętaj, że ostateczna decyzja należy do Ciebie i musisz podejmować ją na podstawie swojego zrozumienia sytuacji i możliwości.

O czym musisz pamiętać, składając sprzeciw?

Jest kilka kluczowych aspektów, o które musisz zadbać, składając sprzeciw. Po pierwsze, powinieneś dokładnie określić przyczynę swojego sprzeciwu. Czy nie zgadzasz się z twierdzeniem, że jesteś dłużnikiem, czy może kwota roszczenia jest nieprawidłowa? Konkretnie wyjaśnij powód, dla którego nie zgadzasz się z nakazem zapłaty.

Po drugie, powinieneś dostarczyć wszelkie dokumenty lub dowody, które popierają twój sprzeciw. Te mogą obejmować, dowody płatności, korespondencję z powodem lub dowody na to, że roszczenie jest nieprawdziwe lub przesadzone pod względem wysokości.

Zatem, jeśli nie zgadzasz się z nakazem zapłaty, nie ignoruj go. Przemyśl swoje opcje i podejmij decyzję. Jeżeli jest to dla Ciebie skomplikowane, zawsze możesz skorzystać z naszej pomocy!

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Skontaktuj się z nami