wygrana apelacja w sprawie z Alektum

Wygrana apelacja w sprawie z Alektum–  solidne zarzuty apelacyjne podstawą wygranej

apelacja w sprawie z alektum - wygrana W dzisiejszym wpisie przybliżmy Wam  historię naszego klienta, która znakomicie ilustruje znaczenie skutecznej obrony prawnej oraz właściwego stosowania prawa procesowego i materialnego w konstruowaniu zarzutów procesowych. Polecony przez nas pełnomocnik – adwokat –  reprezentował pozwanego w sprawie, która zakończyła się zmianą wyroku przez Sąd drugiej instancji na oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu na rzecz naszego klienta. Jest to doskonały przykład na to, jak wnikliwa analiza akt sprawy oraz właściwe wykorzystanie przepisów prawa mogą przyczynić się do zmiany niekorzystnego dla klienta wyroku. Apelacja w sprawie z Alektum jest zasadna wtedy, gdy sporządzone przez sąd uzasadnione nie odpowiada wymaganiom stawianym przez prawo. Może się okazać, że w dokumentacji zgromadzonej w sprawie zabraknie jakiegoś kluczowego dokumentu, bez którego nie da się jednoznacznie stwierdzić, że powodowi należne jest roszczenie. Niestety, ale niekiedy sądy podchodzą do takich spraw dość dowolnie, mając w świadomości fakt, że niespłacone długi trzeba spłacić, więc zasadne będzie zasądzenie roszczenia, mimo braku kompletności akt sprawy. Takie podejście jest oczywiście niezgodne z procedurą cywilną, dlatego też apelacja w sprawie z Alektum, czy też innych wierzycieli, pozwala niekiedy naprawić błędy sądów pierwszoinstancyjnych.

Alektum wygrywa w I instancji przed Sądem Rejonowym w Kwidzynie

Mimo braków dowodowych Sąd Rejonowy w Kwidzynie doszedł do wniosku, że roszczenie powoda jest zasadne w całości. Złożyliśmy zatem w imieniu naszego klienta wniosek o uzasadnienie wyroku. Taki wniosek składa się w terminie 7 dni od dnia wydania wyroku w sprawie, a jego koszt to 100 zł. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia nadszedł czas na jego analizę.

Podstawą naszej skutecznej apelacji było wykazanie, że Sąd Rejonowy nie uwzględnił w pełni argumentacji pozwanego, pomijając kluczowe zarzuty dotyczące wysokości roszczenia oraz jego wniosków dowodowych. W naszej apelacji podkreśliliśmy, że pominięcie tych aspektów przez Sąd I instancji skutkowało brakiem właściwej oceny sprawy. Apelacja w sprawie z Alektum rozpatrywana była przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, jako właściwy dla rozpatrzenia spraw rozstrzygniętych przed Sądem Rejonowym w Kwidzynie.

Apelacja w sprawie z Alektum – argumenty pozwanego

Nasze argumenty apelacyjne opierały się na szczegółowym wykazaniu naruszenia przez Sąd I instancji przepisów prawa procesowego, w tym art. 233 § 1 k.p.c., co dotyczyło niedokonania wszechstronnego rozważenia całości materiału dowodowego i braku analizy podstaw legitymacji procesowej powoda.  Zwróciliśmy uwagę na niewłaściwą ocenę dowodów przedstawionych przez powoda, co miało kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Co więcej, wysokość roszczenia w naszej ocenie również nie została przez powoda wykazana ponad wszelką wątpliwość, a powód nie zdołał zanegować wyliczeń pozwanego, które dotyczyły między innymi kwestii odsetek.

Alektum przegrywa przed Sądem Okręgowym w Gdańsku

wygrana apelacja w sprawie z AlektumDzięki rzetelnej pracy i zaangażowaniu pełnomocnika pozwanego,  Sąd Okręgowy w Gdańsku podzielił nasze argumenty, uznając apelację w sprawie z Alektum za zasadną. W rezultacie wyrok Sądu Rejonowego w Kwidzynie został zmieniony, co potwierdziło  o słuszności przedstawionych przez nas zarzutów. W konsekwencji takiego wyroku dług zniknął, a na rzecz pozwanego zasądzono koszty procesu.

W Plan Spłaty zawsze stawiamy na profesjonalizm, dokładność i skrupulatne podejście do każdej sprawy, co po raz kolejny zaowocowało pozytywnym wynikiem dla naszego klienta.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Skontaktuj się z nami