negocjacje z bankiem

Składamy oświadczenie o sankcji kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego to skuteczne narzędzie, które umożliwia anulowanie wszystkich kosztów umowy kredytowej zawartej z bankiem. Co więcej, często udaje się takie koszty anulować bez długotrwałego procesu sądowego!

Rozważając konkretny przypadek anulowania kosztów kredytu przez bank, ważne jest zrozumienie kluczowych wydarzeń, które do tego doprowadziły. Jedna z naszych klientek zdecydowała się na współpracę z nami w zakresie analizy zawartej z bankiem umowy kredytowej. Po dogłębnej analizie doszliśmy do wniosku, że kredytobiorczyni przysługuje prawo do zamiany kredytu w darmowy, argumentując to niezgodnością umowy z art. 30 ust. 1 ustawy o kredycie konsumencki. Ten artykuł wymaga od kredytodawców spełnienia określonych obowiązków informacyjnych, które w tym przypadku nie zostały w pełni zrealizowane. W konsekwencji, konsument miał prawo do anulowania wszelkich kosztów kredytu.

Negocjacje z bankiem

W procesie negocjacji między klientem a bankiem kluczowe było przedstawienie pisemnego oświadczenia, w którym konsument wykazał niezgodność umowy z obowiązującymi przepisami. Bank, w obliczu udowodnienia naruszenia ustawowych obowiązków, stanął przed koniecznością anulowania kosztów kredytu. Niemniej nie przyszło mu to łatwo. Wymiana korespondencji z baniem trwała dość długo, a każda z kolejnych reklamacji nie była przez bank rozpatrywana pozytywnie.  Szereg solidnych argumentów, które przedstawiła nasza klientka, skłoniła jednak bank do zmiany stanowiska. Bank nie chciał bowiem ryzykować kosztownego procesu sądowego, który mógłby narazić kredytodawcę na jeszcze większą stratę finansową.

Nasza klientka odzyskuje ponad 50 000 zł!

W wyniku skutecznych negocjacji z bankiem, nasza klientka odzyskała ponad 50 tysięcy złotych, co było dla niej nieoczekiwanym, lecz niezwykle korzystnym zwrotem sytuacji. Początkowo sceptyczna co do możliwości odniesienia sukcesu w tej sprawie, ostatecznie doświadczyła realnych korzyści płynących z wykorzystania sankcji kredytu darmowego.

Realizacja planu spłaty

Odzyskane środki zostały przez nią przeznaczone na realizację planu spłaty innych zobowiązań. Dzięki temu krokowi, nasza klientka mogła spłacić swoje pozostałe długi, co znacznie zmniejszyło jej obciążenia finansowe i związany z nimi stres. Fakt, że bank zamknął zobowiązanie i zrezygnował z wymagania wysokiej raty, stanowił dla niej ogromną ulgę i pozwolił na stabilizację jej sytuacji finansowej.

Jakie są korzyści ze skorzystania z sankcji kredytu darmowego?

Decyzja banku o anulowaniu kosztów kredytu miała szerokie implikacje. Po pierwsze, dla konsumenta oznaczała to możliwość zwrotu kredytu bez dodatkowych kosztów, co stanowiło znaczącą ulgę finansową. Z drugiej strony, dla banku, taka decyzja pozbawiała bank potencjalnych zysków z umowy kredytowej.  Nadmienimy, że nie jest to pierwsza sytuacja, w której jeden z większych banków w Polsce uznaje roszczenia naszych klientów na drodze polubownej.

Wezwij kredytodawcę do zwrotu należnych Ci pieniędzy

Ta sprawa może mieć długoterminowe konsekwencje dla praktyk kredytowych banku naszej klientki, potencjalnie prowadząc do bardziej rygorystycznego przestrzegania obowiązków informacyjnych przez kredytodawców. Bank zresztą zmienił wzorzec umowny, którym posługuje się w obrocie prawnym – niemniej i te nowe wzorce również są niezgodne z ustawą. Daje to szerokie pole do manewru dla wszystkich kredytobiorców. Co więcej, nie tylko opisywany przez nas bank działa niezgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim – praktycznie każdą umowę kredytową zawartą od 2011 roku można skutecznie zakwestionować!

Sankcja kredytu darmowego stanowi ważny element w kontekście praw konsumenta. Przykład omówiony w tym artykule ilustruje, jak niezgodność z obowiązkami informacyjnymi może prowadzić do znaczących zmian w relacjach między kredytodawcą konsumentem.

Bank zwraca 50 tysięcy złotych!

Nasza klientka wywalczyła zwrot w wysokości 50 tysięcy złotych. Ponad 26 tysięcy trafiło na jej konto. Nasza klientka zdecydowała się zamknąć kredyt, dlatego też resztę kwoty przeznaczyła na wcześniejszą spłatę zobowiązania.  To ogromny sukces – nie dość, że kwota, którą odzyskała nasza klientka pokryła jej zobowiązanie wobec banku, to jeszcze zyskała dodatkową sumę, która poprawiła jej sytuację finansową. I co równie ważne – w domowym budżecie co miesiąc pozostanie kwota 1700 zł, którą co miesiąc bank pobierał w ramach spłaty raty!

bank zwraca pieniądze

Jesteśmy skuteczni – skorzystaj z naszych usług

Niech opinia, którą dostaliśmy od naszej klientki będzie dla Was wyznacznikiem tego, czy jesteśmy skuteczni:

Chciałabym wyrazić pełną uznania opinie na temat kompetencji i profesjonalnej obsługi Kancelarii Plan Spłaty.  Mając kłopoty finansowe natrafiłam na portalu społecznościowym FB na reklamę tej Kancelarii. Napisałam i umówiłam się na rozmowę. Niestety mojego problemu nie udało się rozwiązać ale Pan adwokat zaproponował inne rozwiązanie. Wysłałam umowę z bankiem, w którym miałam pożyczkę I okazało się, że mogę skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Podpisaliśmy umowę i pełnomocnictwo i dzięki Panu adwokatowi odzyskałam nadpłacone pieniądze. Wszystko dzięki pełnemu zaangażowaniu w sprawę nie tylko pana adwokata ale i całej kancelarii,  którą mogę z czystym sumieniem każdemu polecić.

bank umarza dług

bank umarza dług!

Spłacasz kredyt w banku? Wyślij do nas umowę do analizy. Sprawdzimy, czy i Tobie należny jest zwrot pieniędzy!

Bank, w drodze negocjacji, zastrzegł, że żadne informacje dotyczące ugody, w tym jego nazwa, nie mogą być upubliczniane. Z tego względu, w opublikowanym wpisie, respektujemy te warunki i nie ujawniamy nazwy banku ani szczegółów porozumienia, które mogłyby naruszyć warunki poufności.

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments