kiedy sędzia wyda nakaz zapłaty?

Postępowanie upominawcze – czy sąd wyda nakaz zapłaty?

Zasady wydawania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym obejmują  sprawy, w których występuje roszczenie finansowe. Wymagane jest, aby nie występowały żadne przeciwwskazania do wydania takiej decyzji, takie jak wątpliwości co do faktów przedstawionych w pozwie, czy też braki dowodowe.  Teoria mówi jedno – praktyka drugie. Zdarzają się bowiem nakazy zapłaty wydawane w sprawach o setki tysięcy złotych, czy też w sprawach, gdzie ewidentnie nie udowodniono roszczenia (gdyż na przykład brakuje dowodu na wykonanie umowy pożyczki refinansującej). Pytanie brzmi, czy sądy w takich sprawach powinny wydawać nakazy zapłaty? Oczywiście, że nie! Od takich nakazów zapłaty zawsze warto się odwołać i dać sobie szanse na uczciwy proces.

W jakich sprawach sąd wyda nakaz zapłaty?

nakaz zapłatyTryb postępowania upominawczego, który umożliwia wydanie nakazu zapłaty, jest przede wszystkim skierowany do prostszych spraw które dotyczącą roszczeń finansowych. Często używany jest przez przedsiębiorców, którzy dochodzą zapłaty za usługi masowo dostarczane klientom, na przykład w zakresie telekomunikacji lub transportu – czy też oczywiście w sprawach o niespłacony kredyt lub pożyczkę.

Podstawą postępowania upominawczego jest wydanie nakazu zapłaty podczas niejawnej sesji sądowej, bez udziału stron, zakładając, że pozwany, który otrzymał nakaz, uzna go za uzasadniony, nie złoży odwołania i będzie możliwe rozwiązanie sprawy bez konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego na rozprawie. To pozwoli zaoszczędzić czas i koszty sądowi – jak i stronom postępowania.

Sprzeciw od nakazu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – możliwość wzruszenia sprzeciwu

Nie każdy pozwany zgadza się z wydanym nakazem zapłaty lub twierdzeniami zawartymi w pozwie, który otrzymał razem z nakazem. W takim przypadku istnieje możliwość odwołania się od nakazu zapłaty poprzez złożenie sprzeciwu w określonym przepisami postępowania cywilnego terminie. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nakaz zapłaty, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw został wniesiony po terminie, ma skutki prawomocnego wyroku. Oznacza to, że prawomocny nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności jest gotowy do przekazania do egzekucji komorniczej.

Termin na złożenie sprzeciwu

W przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakaz zawiera zawsze sformułowanie, zgodnie z którym pozwany jest zobowiązany do spełnienia roszczenia w całości razem z kosztami lub do złożenia środka odwoławczego w terminie określonym w nakazie.

Termin wynosi zazwyczaj 14 dni od daty doręczenia, ale w przypadku doręczeń międzynarodowych (gdy pozwany mieszka poza granicami Polski) może wynosić 30 dni. Ważne jest, aby znać dokładne terminy i postępować zgodnie z nimi, ponieważ niezastosowanie się do tych terminów może prowadzić do utraty możliwości jakiegokolwiek odwołania!

Jak wygląda proces odwołania się od nakazu zapłaty?

W przypadku, gdy pozwany nie zgadza się z treścią nakazu zapłaty, ma on prawo do wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego pozwany nie zgadza się z wysuwanym wobec niego roszczeniem. Sprzeciw należy złożyć na piśmie (względnie w postaci elektronicznej – jeśli nakaz wydał e-sąd, a taka forma komunikacji została ustalona)  i przesłać go do sądu, który wydał nakaz. Po otrzymaniu sprzeciwu, sąd ponownie rozpatruje sprawę. Jeśli sąd uznaje sprzeciw za uzasadniony, może zmienić lub uchylić nakaz zapłaty. W przeciwnym razie, jeśli sąd nie zgodzi się z argumentami pozwanego, nakaz zapłaty zostanie uchylony, ale   obowiązek zapłaty zostanie stwierdzony wyrokiem.

Co się dzieje, jeśli nakaz zapłaty zostaje utrzymany?

Jeśli nakaz zapłaty zostaje utrzymany, staje się on tytułem wykonawczym, na podstawie którego możliwe jest przystąpienie do egzekucji długu. W praktyce oznacza to, że wierzyciel, który jest posiadaczem takiego tytułu, może zwrócić się do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. W toku tego postępowania, komornik może zająć majątek dłużnika (np. jego wynagrodzenie, rachunek bankowy, nieruchomość) w celu zaspokojenia roszczenia wierzyciela.

Nakaz zapłaty – szansa na redukcję długu?

Postępowanie upominawcze jest szybkim i efektywnym narzędziem do dochodzenia roszczeń pieniężnych. Jednakże, jeśli pozwany nie zgadza się z roszczeniem, ma prawo do wniesienia sprzeciwu i rozpatrzenia sprawy w pełnym procesie sądowym. Ważne jest, aby zawsze respektować terminy proceduralne i znać swoje prawa w tego typu postępowaniach. Wydany nakaz zapłaty to również szansa na to, aby raz na zawsze rozprawić się z zadłużeniem. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc – skontaktuj się z nami i opisz swój problem.

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] w nakazie zapłaty nie istnieje lub jest zawyżone! Względem nakazu zapłaty możesz składać różnego rodzaju zarzuty, niwelujące roszczenie zarówno co do zasady, jak i co do wysokości – na przykład, gdy nie […]