• Zawiadomienie o cesji – jak zmienia sytuację dłużnika?