• Skuteczne oddłużanie jako klucz do stabilności finansowej