• Uchylamy wyrok zaoczny w sprawie z powództwa Smart AI