• Dług w Wonga – roszczenie o 16403,99 zł oddalone w całości