• SVEA kolejny raz przegrywa. Roszczenie o zwrot 3746 zł oddalone!