• Odsetki za opóźnienie – czy firma windykacyjna może je zastrzec?