• Zajęcie konta bankowego przez komornika sądowego