• Ultimo kupiło roszczenie od operatora telekomunikacyjnego