• Sprzeciw od nakazu zapłaty: obrona w postępowaniu upominawczym