• Wezwanie do zapłaty od KRUK S.A. – spłata długu, czy walka w sądzie?