• Umowa zlecenie a komornik
  • Zajęcie konta bankowego przez komornika sądowego
  • Dług w Credit Agricole – wygrywamy z bankiem w sądzie!
  • Odzyskujemy od wierzyciela kwotę 26 504,80 zł!
  • Czy dłużnik ma możliwość uzyskania informacji od komornika?
  • Zajęcie wynagrodzenia przez komornika sądowego